Geschiedeniswerkplaats Eindexamenkaternen

Geschiedeniswerkplaats is al jaren een garantie voor een optimale voorbereiding op het examen. De nieuwste eindexamenkaternen van Geschiedeniswerkplaats zijn steeds volledig afgestemd op de komende eindexamens. Voor elk onderwerp zijn aparte katernen voor havo en voor vwo die recht doen aan de verschillen tussen havo en vwo leerlingen.

De katernen zijn op de lespraktijk afgestemd:

  • de examenkaternen zijn aantrekkelijk in kleur uitgevoerd
  • leerstof en opdrachten om de stof toe te passen in één katern; geen werkboeken
  • een proefexamen voor een optimale voorbereiding op het CE


Klik hier voor informatie over het examen nieuwe stijl