Nieuws

27 maart 2014

Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal schooljaar 2014/2015

Om de toegang tot digitaal lesmateriaal ook voor komend schooljaar mogelijk te maken, werken de distributeurs (Iddink, Van Dijk Educatie, OsingadeJong) en uitgevers (Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Malmberg) opnieuw samen aan het project Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal. Hierbij zijn ook de leveranciers van Elektronische LeerOmgevingen en LeerlingAdministratieSystemen nauw betrokken. Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van scholen.