Nieuws

24 februari 2017

Komt u ook naar de Special edition van de Training- Het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de klas op 23 mei 2017

De activerende training Het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de klas geeft antwoord op vragen als ‘Hoe kunt u uw methode verrijken met andere toepassingen? Hoe kunt u het digitale lesmateriaal gebruiken om te differentiëren? En hoe zit het met klassenmanagement bij gebruik van ICT?’ In de inspirerende omgeving van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, mét de grootste onderwijscollectie van Nederland, leert u hoe u digitale leermiddelen effectiever in kunt zetten. Direct toepasbaar naar uw eigen lespraktijk.