Nieuws

24 september 2015

De Bosatlas van het voedsel: meer dan 13.000 exemplaren gratis naar het voortgezet onderwijs!

Deze week ontvangen alle scholen voor het voortgezet onderwijs en instellingen voor groen onderwijs in Nederland een bijzonder cadeau: een pakket met exemplaren van De Bosatlas van het voedsel. Ook is er een speciaal lespakket bij deze atlas ontwikkeld. Dankzij steun van een aantal bedrijven en overheidsinstellingen komt hiermee nieuw en bijzonder lesmateriaal beschikbaar over een onderwerp dat een belangrijke rol speelt binnen het onderwijs.