Digitaal

Ook al verandert het onderwijs in rap tempo, leren is en blijft het allerbelangrijkste.

Het beste in leerling en leerkracht naar boven halen, dat is ons doel. Hiervoor maken we toekomstgerichte leermiddelen met een heldere structuur, directe instructie en duidelijke leerdoelen. Hoge kwaliteit, realistische inhoud en een perfecte aansluiting op het voortgezet onderwijs staan daarbij voorop.

Werken met boeken, digitaal of een mix

Ons aanbod is toekomstgericht en blended. Dat betekent dat u op ieder moment kunt kiezen: werk ik met boeken, digitaal of met een combinatie van beide.

De Blender biedt alle vrijheid om te ontdekken wat voor u en uw leerlingen het beste werkt. Onze leermiddelen zijn ontwikkeld in samenwerking met ervaren leerkrachten en onderwijsexperts en zijn uitgebreid op scholen getest. 

Differentiatie op drie niveaus

Differentiatie op drie niveaus is de basis van ons lesmodel. Alle kinderen in de groep krijgen instructie over hetzelfde leerdoel en verwerken dat vervolgens op verschillende niveaus. Waar mogelijk oefenen kinderen vaardigheden in een adaptief systeem (rekenen, spelling).

Zo leren ze zoveel mogelijk op maat en haalt elk kind het beste resultaat!

Naadloze aansluiting op het voortgezet onderwijs

Als enige educatieve uitgeverij in Nederland bieden we doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs. Onze junior-methoden voor het basisonderwijs sluiten naadloos aan op hun succesvolle opvolgers in het voortgezet onderwijs. Zo is een optimale aansluiting gegarandeerd!

Effectief leren begint bij goed onderwijzen 

Onze methoden gaan uit van het IGDI-model: het model van de interactieve geïntegreerde directe instructie. Leerlingen oefenen met een rijkdom aan verwerkingsmateriaal.

Mijnklas.nl geeft u goed overzicht en inzicht. Hier vindt u alle toetsresultaten en analyses daarvan. De tijd voor administratie blijft beperkt, zodat u uw tijd zoveel mogelijk kunt besteden aan onderwijzen.

Onze leermiddelen sluiten aan op Momento.

Onderdelen van Digitaal