Geobas

Geobas neemt je mee op ontdekkingstocht naar de wereld buiten jouw eigen omgeving. Aardrijkskunde wordt weer écht een leuk vak. Voor de leerlingen, maar ook voor u!

Over Geobas

Ontdek de wereld om je heen met Geobas!

Geobas maakt van aardrijkskunde een echt leuk vak. De teksten zijn toegankelijk, de vormgeving is aansprekend en er is ruime mogelijkheid voor differentiatie. Het gebruik van de atlas is geïntegreerd in de methode en voor topografie is er een aparte leergang.

Structuur

Jaargroep 1-2 
In de activiteitenmap voor groep 1 en 2 staan negen thema’s. Elk thema heeft een vaste structuur. Afhankelijk van de beschikbare tijd maakt u een keuze uit de thema’s. De activiteiten zijn geschikt voor de hele klas, maar ook voor groepjes. Zo speelt u moeiteloos in op verschillen tussen leerlingen.

Jaargroep 3-4
Aardrijkskundige begrippen, vaardigheden en attitudes komen voor het eerst aan bod. Ook in deze groepen werkt u op basis van thema’s. Ieder thema begint dicht bij huis en neemt de kinderen vervolgens mee naar plaatsen verder weg.

Jaargroep 5-8
U stelt zelf het lespakket samen dat past bij de klas. Het basisprogramma van 27 lessen is voldoende om alle kerndoelen te halen, de uitgebreide programma’s (tot 45 lessen) bieden verbreding en verdieping.

Elk hoofdstuk bevat:

 • Drie basislessen.
 • Toepassingsles.
 • Samenvatting.
 • Verwerking.
 • Kaartvaardigheden.
 • Omgevingsles.
 • Topografieles.
 • Toetsen: leerstof, kaartvaardigheden, topografie.

Combinatiegroepen 
Geobas is flexibel opgezet. U werkt er makkelijk mee in combinatiegroepen. 

Inhoud en didactiek

Beelden worden in onze wereld steeds belangrijker. Leren in beelden is dan ook een belangrijk uitgangspunt van Geobas. Maar natuurlijk staan er ook teksten in de lessen om onderwerpen te introduceren en toe te lichten.

Topografie en kaartvaardigheden
Topografie is een functioneel onderdeel van Geobas. De methode verwijst veel naar het zoeken in en werken met de atlas.

Geobas maakt de wereld van de leerlingen steeds groter:

 • Je eigen omgeving (tot en met groep 5).
 • Nederland (groep 6).
 • Europa (groep 7).
 • De wereld (groep 8).

Toetsen
Geobas heeft aparte toetsen voor de basisleerstof en voor de topografie. In de leerstoftoetsen komen ook kaartvaardigheden uit het betreffende hoofdstuk aan bod. De leerlingen gebruiken daarbij de atlas.

Vanaf groep 5 groep  is er na elk hoofdstuk een toets van de basisstof en kaartvaardigheden. Van elk hoofdstuk is er een samenvatting, die kinderen houvast biedt bij de voorbereiding op de toets.

Differentiatie

Verschillen mogen er zijn!

Met Geobas kunt u makkelijk differentiëren. Naast het basisprogramma zijn er twee uitgebreide programma’s met daarin:

 • Toepassingslessen (dezelfde stof, maar dan toegepast op een andere regio).
 • Omgevingsgerichte lessen (hoe kom je wat je geleerd hebt tegen in je eigen omgeving?).
 • Herhalingslessen (samenvatting van de basisstof en mogelijkheden om de kaartvaardigheden te oefenen).
 • Topografie: standaard en uitgebreid.

In de Geobas-topografiewerkboekjes voor de groepen 6, 7 en 8 vindt u de standaardlijst van het Cito. Voor leerlingen die meer willen en kunnen biedt de methode extra topografie. Daarnaast kunt u gebruik maken van Junior Bosatlas Topotaken. Deze taken passen bij iedere methode.

Geobas houdt ook op andere manieren rekening met de verschillen:

 • In iedere les een onderdeel Extra: opdrachten voor verdieping en uitbreiding. Prima voor snelle leerlingen!
 • Extra opdrachten in het werkboek.

Digitaal

Ook de digitale wereld wordt groter met Geobas. De Dr. Digi digibordsoftware bevat de stof van het leerlingenboek, plus:

 • Oefenopdrachten
 • Internetlinks
 • Filmpjes
 • Animaties

De digibordsoftware maakt aardrijkskunde voor de leerkracht leuker en makkelijker:

 • Lastige woorden (met audio)
 • Digitale werkboeken
 • Digitale geografische kaarten
 • Mogelijkheid om bronnen toe te voegen

Topografie leren
Voor de groepen 5 t/m 8 is extra topografiesoftware beschikbaar: Junior Bosatlas Topo Online. Hiermee kunnen leerlingen extra topografie oefenen op computer of tablet. De oefeningen zijn gericht op het aanleren van de basistopografie (CITO-100-lijsten). U kunt echter zelf besluiten het aantal toponiemen uit te breiden of niet. U kunt de vorderingen van uw leerlingen eenvoudig bijhouden via mijnklas.nl.