Geobas Topografie

De wereld is in beweging. Kijk je vandaag op een kaart van Nederland, Europa of een ander deel van de wereld, dan zie je andere dingen dan tien of vijftig jaar geleden. Geobas Topografie is een actuele en aantrekkelijke topografieleerlijn die aansluit bij de kerndoelen.

Over Geobas Topografie

Leer de wereld kennen met Geobas Topografie!

Geobas Topografie kunt u in combinatie met elke aardrijkskundemethode gebruiken. De oefensoftware, werkboekjes en extra kopieerbladen bieden volop mogelijkheden voor differentiatie.

Structuur

Groep 5
In groep 5 maken de leerlingen kennis met topografie. Ze leren de eerste kaartvaardigheden en gaan aan het werk met een legenda. Op de kaart zien ze de provincies van Nederland, de belangrijkste steden, de grote wateren en de hoofdwegen.
 
Groep 6

In groep 6 gaan de kinderen systematisch aan de slag met de provincies van Nederland. De 100 namen van de Citolijst vormen de basis: steden, gebieden en wateren.

Groep 7
In groep 7 gaat Geobas Topografie Europa in. We beginnen bij onze buurlanden en trekken van daaruit verder. De 100 namen van de Citolijst vormen de leidraad voor de steden, gebieden en wateren die op de kaart verschijnen.
 
Groep 8
In groep 8 brengen de leerlingen de hele wereld in kaart. Per werelddeel of regio leren ze steden, gebieden en wateren, te beginnen met de 100 namen van de Citolijst.

Inhoud & didactiek

In de topografielessen leren kinderen hoe je op een kaart alles een plaats kunt geven en de wereld overzichtelijk in beeld kunt brengen. Op basis van de standaardlijst van het Cito zien ze waar ze steden, provincies, landen, rivieren en zeeën op de kaart kunnen vinden.

Door de duidelijke kleurcoderingen schakelt de leerkracht makkelijk over van het basisprogramma (de namen van de Citolijst) naar extra vaardigheden of méér topografienamen.

Zelfstandig werken
Met het topografiewerkboek, het antwoordenboek en de software kunnen leerlingen makkelijk zelfstandig aan het werk. Daarnaast zijn er duidelijke, afgebakende huiswerkopdrachten.

Toetsen als evaluatiemoment
Voor iedere les (en dus voor iedere kaart) is er een toets die bestaat uit tien vragen. Vanaf groep 6 gaan de laatste vier vragen van de toets over de extra topografie.

Differentiatie

Geobas Topografie biedt alle leerlingen het basisprogramma.
Voor leerlingen die méér aankunnen is er extra topografie. Het werkboek bevat oefenstof voor de basis én voor de extra topografie.

Digitaal

Topografie leren

Voor de groep 5 t/m 8 is topografiesoftware beschikbaar met de Junior Bosatlas Topo Online. Hiermee kunnen leerlingen extra topo oefenen met computer of tablet.

De oefeningen zijn volledig gericht op het aanleren van de basistopografie (CITO-100-lijsten).

U kunt eenvoudig de vorderingen van uw leerlingen bijhouden via mijnklas.nl.