Wijzer! Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde

Wijzer! is een eigentijdse lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wijzer! prikkelt de nieuwsgierigheid met realistische onderwerpen, aantrekkelijk lesmateriaal en uitdagende opdrachten. U kunt Wijzer! als serie gebruiken, maar het is ook mogelijk alleen Aardrijkskunde te kiezen.

Er is een overgang mogelijk van een leerwerkboek naar werken online. Dat sprak ons erg aan.

Dennis de Jager
Leerkracht NBS Dirk van Veen

Over Wijzer! Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde leert kinderen alles over de wereld.

U bent klaar voor de toekomst: u werkt met leerwerkboeken, tablets of een combinatie van beide.

Alle kerndoelen worden behandeld in 20 basislessen

Wijzer! Aardrijkskunde omvat alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op de wereld, domein Ruimte. De hoofdthema’s zijn landbouw, landschap, mensen, industrie en dienstverlening. Deze thema’s komen in elke jaargroep met een andere inhoud terug. Bekijk het leerstofoverzicht


Topografie
De vierde les van elk hoofdstuk is een topografieles. Voor de topografie van de namen van de provincies, belangrijkste steden, wateren en deelgebieden volgt Wijzer! Aardrijkskunde de lijst van 300 namen uit de domeinbeschrijving.

In groep 5 leren de kinderen hun eerste kaartvaardigheden. In groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7 komt de topografie van Europa aan de orde en in groep 8 die van de overige werelddelen.

De Junior Bosatlas en de oefensoftware De Junior Bosatlas Topo Online ondersteunen de ontwikkeling van kaartvaardigheden en topografische kennis.

Directe instructie en IGDI
Wijzer! Aardrijkskunde is opgebouwd volgens het model van de directe instructie. Dat ziet u terug in de heldere leerstofopbouw, duidelijke leerdoelen en de mogelijkheden tot feedback. Bekijk een lesbeschrijving . Ook sluit de methode aan op het IGDI-model.
Kijk naar het filmpje voor meer informatie over IGDI in Wijzer!

Opbrengstgericht werken en differentiatie
De Wijzer!-serie is ontwikkeld volgens de principes van opbrengstgericht werken. Evaluatie, (zelf)reflectie en toetsing vinden doorlopend plaats. Het lesmateriaal biedt ook volop mogelijkheden voor differentiatie in tempo en niveau, onder andere door de gevarieerde activerende taken in elk hoofdstuk.

Digitale leeshulp
Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken, is er de digitale leeshulp. Deze biedt auditieve en visuele ondersteuning bij de verlengde instructie. Er is ook taalondersteuning voor begrippen en lastige woorden.

Verdieping
Voor kinderen die meer aankunnen staan er in elk hoofdstuk extra opdrachten en twee verdiepingstaken, gericht op meervoudige intelligentie.

Combinatiegroepen
Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken met Wijzer!. De afwisseling van klassikale instructies met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten maakt de lesmethode zeer geschikt voor combinatiegroepen.

Voor alle kinderen
Wijzer! is een methode voor alle kinderen. De zelfstandig uit te voeren taken in elk hoofdstuk zijn gericht op meervoudige intelligentie en kunnen op elk niveau worden uitgewerkt.

Doorlopende leerlijn
Op het gebied van inhoud en didactiek zijn begrippen afgestemd op het voortgezet onderwijs. Opdrachten volgen vaak dezelfde opbouw van reproductie naar toepassing zoals methoden voor het voortgezet onderwijs. Zo wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker.

Alle leerjaren van Wijzer! Aardrijkskunde hebben dezelfde structuur

Elk hoofdstuk heeft:

  • Een klassikale start met een kijk- en doeplaat.
  • Een realistisch belevingsverhaal aan het begin en het eind.
  • Korte, duidelijke instructieteksten en gevarieerde opdrachten.
  • Duidelijk geformuleerde leerdoelen aan het begin en het eind van de lessen en hoofdstukken.
  • Een topografieles.
  • Een samenvatting.
  • Een toets.
  • Vier gevarieerde activerende taken.

Bekijk de lesbeschrijving van een instructieles.

Activerende taken
U kunt de 20 basislessen uitbreiden tot 38 lessen, onder andere met de activerende taken in elk hoofdstuk. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.

Digitaal en Blender


Digitaal

De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Aardrijkskunde is ook geheel digitaal beschikbaar. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek, volledig digitaal, of een combinatie van beide.
Bekijk ons aanbod voor Blended Learning. En kijk en luister naar de ervaring van een leerkracht.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geeft u les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kunt u controlevragen klassikaal behandelen of de leerlingen de vragen laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat u nodig heeft om uw leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. De kinderen zijn er erg enthousiast over. Ze krijgen direct feedback op hun antwoorden en zien in hun dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De software is ook zeer geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn. Teksten worden gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kunt u de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op uw dashboard ziet u meteen de resultaten per leerling.

De Junior Bosatlas Topo Online
De Junior Bosatlas Topo Online is de aanbevolen oefensoftware bij Wijzer! Aardrijkskunde. Met deze oefensoftware leren kinderen de basistopografie (CITO 100-lijsten). De leerlingensoftware kan worden gebruikt voor het verder inoefenen, herhalen en toetsen en is toegankelijk via Mijnklas.nl. U kunt de vorderingen van de leerlingen bijhouden, desgewenst het pakket aan te leren namen vergroten en toetsen samenstellen. Bekijk de brochure over De Junior Bosatlas Topo Online.

U kunt ook een proeflicentie van De Junior Bosatlas Topo Online aanvragen en de software 4 maanden gratis uitproberen.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender? 
Bekijk de film: De Blender. Het beste van boeken én online!
 
Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 2,95 per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

 

Goede voorbereiding op de eisen van de moderne maatschappij 

Om kinderen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21st century skills beschikken. Deze vaardigheden komen in de rijke en veelzijdige opdrachten van Wijzer! geïntegreerd aan bod.

Probleemoplossend denken
De taken van Wijzer! stimuleren kinderen oplossingen voor problemen te bedenken en hun beslissingen te beargumenteren. Zo werken ze aan hun probleemoplossend vermogen. Ze leren taken stapsgewijs aan te pakken en het proces bij te sturen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan de hand van een gemaakte planning.

Samenwerken
Kinderen werken geregeld in tweetallen of groepjes. Zo raken zij gewend aan het overleggen met anderen en de verschillende rollen die ze daarbij kunnen aannemen. Omdat goed samenwerken vaak niet vanzelf gaat, kunnen kinderen en leerkracht gebruikmaken van een beoordelingsformulier ‘samenwerken’.

Creatief denken
Bij het verwerken van de lesstof speelt creativiteit een grote rol. Kinderen maken bijvoorbeeld een rap of kwartetspel, of ze richten een tentoonstelling in. Ook creatief taalgebruik en een onderzoekende houding worden gestimuleerd.

Kritisch denken
Bij het grondig verwerken van het geleerde hoort het vormen van een eigen mening. Kinderen leren kritisch te denken door verschillende bronnen naast elkaar te leggen en op basis daarvan een mening te formuleren.

Digitale geletterdheid
De kinderen werken aan hun ICT-­vaardigheden door naar bronnen te zoeken op het internet. Ook de verwerking van opdrachten kan volledig digitaal, bijvoorbeeld in de vorm van een weblog of een digitale presentatie. Met Wijzer! leren kinderen ook kritisch om te gaan met digitale middelen; kinderen worden ‘mediawijzer’!

Sociale & culturele vaardigheden
Wijzer! besteedt expliciet aandacht aan deze vaardigheden met opdrachten waarin kinderen kennismaken met andere culturen.

Communiceren
Kinderen werken vaak samen aan een opdracht. Helder en efficiënt communiceren is van belang om tot een mooi resultaat te komen. Daarnaast wordt het mondeling of schriftelijk presenteren van informatie, gedachten en ideeën bij de taken veelvuldig geoefend.

Meer over de methode Wijzer! Aardrijkskunde