Skip to Content

 

Highlights Stepping Stones Junior

Opbouw in vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven
De methode loopt gelijk met de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren, daarna spreken en vervolgens leert het kind lezen en schrijven.

  Luisteren Spreken Lezen  Schrijven
Jaar 1-2 / Step 1A x x    
Jaar 3-4 / Step 1B x x    
Jaar 5 / Step 2A x x x  
Jaar 6 / Step 2B x x x x
Jaar 7 / Step 3A x x x x
Jaar 8 / Step 3B x x x x

Rijk aan activerende en coöperatieve werkvormen
Stepping Stones Junior bevat veel leuke en activerende werkvormen zoals Total Physical Respons, liedjes, raps, spellen, drama en coöperatieve werkvormen. Dit stimuleert leerlingen om op speelse wijze in het Engels te communiceren.

Doeltaal = voertaal
In de lessen wordt alleen Engels gesproken. In de handleiding staan alle leerkrachtinstructies in het Nederlands, maar de instructies die de leerkracht geeft, zijn ook vermeld in het Engels.

Woorden en zinnen
Het belangrijke idioom van elke les leren de kinderen dus met behulp van een introfilm, een idioomfilm, flash cards van de woorden (ook als digitale tool), de Stones (zinsstructuren) en allerlei activerende werkvormen, waarvan een aantal ontleend zijn aan cooperative learning. Vanaf groep 5 werken de kinderen de laatste 20 minuten van de les uit een leer/werkboek. (Interactieve flash cardtool in de digibordsoftware)

Evaluatie en toetsing
Na elk thema van 5 weken bepaalt u in Step 2 en 3 met een toets het vaardigheidsniveau van de kinderen. In jaar 1 t/m 4 (Step 1) gebruikt u daarvoor een evaluatieformulier.

En verder…

  • Vormt Stepping Stones Junior een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikt methode Engels in het Voortgezet onderwijs (60%).
  • Starten is mogelijk in groep 1, 5 en 7.
  • Geschikt voor combinatiegroepen.
  • Differentiatie op 4 niveaus.
  • Afgestemd op de kerndoelen en het ERK.
  • Met CLIL-lessen.
  • Geschikt voor het halen van het vvto-keurmerk.