Wijzer! Geschiedenis

Wijzer! Geschiedenis

Wijzer! is een eigentijdse lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wijzer! prikkelt de nieuwsgierigheid met realistische onderwerpen, aantrekkelijk lesmateriaal en uitdagende opdrachten.

De theorie die kinderen geleerd hebben, passen ze toe in een taak. Dat is leuk!

Marianne Kramers
Leerkracht Antoniusschool

Over Wijzer! Geschiedenis

Met Wijzer! Geschiedenis wijzer de toekomst in!

Wijzer! Geschiedenis leert kinderen alles over het verleden. Met Wijzer! bent u klaar voor de toekomst: u werkt met leerwerkboeken, tablets of een combinatie van beide.

Alle kerndoelen worden behandeld in 20 basislessen

Wijzer! Geschiedenis omvat alle kerndoelen van het onderdeel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, domein Tijd, inclusief de tijdvakken en vensters van de canon. De 10 tijdvakken worden behandeld in groep 5 en 6 en uitgebreid en verdiept in groep 7 en 8. Bekijk het leerstofoverzicht voor alle onderwerpen.


Directe instructie en IGDI
Wijzer! Geschiedenis is opgebouwd volgens het model van de directe instructie. Dat ziet u terug in de heldere leerstofopbouw, duidelijke leerdoelen en de feedbackmogelijkheden. Bekijk een lesbeschrijving. Wijzer! Geschiedenis sluit naadloos aan op het IGDI-model. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over IGDI in Wijzer!

Opbrengstgericht werken
De Wijzer!-serie is ontwikkeld volgens de principes van opbrengstgericht werken. Hierbij worden de leerprestaties van leerlingen systematisch en doelgericht verbeterd en de effectiviteit van het onderwijs verhoogd. Evaluatie, (zelf)reflectie en toetsing vinden doorlopend plaats. Het lesmateriaal biedt ook volop mogelijkheden voor differentiatie in tempo en niveau, onder andere door de gevarieerde activerende taken in elk hoofdstuk. 

Meer weten, bekijk de film >>

Digitale leeshulp
Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken, is er de digitale leeshulp. Deze biedt auditieve en visuele ondersteuning bij de verlengde instructie. Er is ook taalondersteuning voor begrippen en lastige woorden.

Verdieping
Voor kinderen die meer aankunnen staan er in elk hoofdstuk extra opdrachten en twee verdiepingstaken, gericht op meervoudige intelligentie. Bekijk de verdiepingstaken.

Combinatiegroepen
Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken met Wijzer!. De afwisseling van klassikale instructies met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten maakt de lesmethode zeer geschikt voor combinatiegroepen.

Voor alle kinderen
Wijzer! is een methode voor alle kinderen. De zelfstandig uit te voeren taken in elk hoofdstuk zijn gericht op meervoudige intelligentie en kunnen op elk niveau worden uitgewerkt.

Doorlopende leerlijn
Op het gebied van inhoud en didactiek zijn begrippen afgestemd op het voortgezet onderwijs. Opdrachten volgen vaak dezelfde opbouw van reproductie naar toepassing zoals methodes voor het voortgezet onderwijs. Zo wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker.

Alle leerjaren van Wijzer! Geschiedenis hebben dezelfde structuur

De tijdvakken worden behandeld in groep 5 en 6 en uitgebreid en verdiept in groep 7 en 8.

Per leerjaar zijn er 5 hoofdstukken met 20 basislessen. Elk hoofdstuk heeft:

  • Een klassikale start met een kijk- en doeplaat.
  • Een realistisch belevingsverhaal aan het begin en het eind.
  • Korte, duidelijke instructieteksten en gevarieerde opdrachten.
  • Duidelijk geformuleerde leerdoelen aan het begin en het eind van de lessen en hoofdstukken.
  • Een samenvatting.
  • Een toets.
  • Vier gevarieerde activerende taken.

Bekijk de lesbeschrijving van een instructieles.

Activerende taken 
U kunt de 20 basislessen uitbreiden tot 38 lessen, onder andere met de activerende taken in elk hoofdstuk. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.

Alle stof in één leerwerkboek of digitaal
De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Geschiedenis is ook geheel digitaal beschikbaar.

Doorlopende leerlijn
Wijzer! sluit goed aan bij de Noordhoff-methoden voor het voortgezet onderwijs. Dezelfde begrippen worden gebruikt en opdrachten volgen vaak dezelfde opbouw van reproductie naar toepassing. Zo wordt de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

Digitaal en Blender

Digitaal

De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Geschiedenis is ook geheel digitaal beschikbaar. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek, volledig digitaal, of een combinatie van beide.
Bekijk ons aanbod voor Blended Learning. En kijk en luister naar de ervaring van een leerkracht.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geeft u les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kunt u controlevragen klassikaal behandelen of de leerlingen de vragen laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat u nodig heeft om uw leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. De kinderen zijn er erg enthousiast over. Ze krijgen direct feedback op hun antwoorden en zien in hun dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De software is ook zeer geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn. Teksten worden gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kunt u de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op uw dashboard ziet u meteen de resultaten per leerling.

Proeflicentie
De methodesoftware is een volwaardige digitale omgeving met mooie en praktische extra’s. Vraag een gratis proeflicentie aan en ontdek het zelf.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender? 
Bekijk de film: De Blender. Het beste van boeken én online!
 
Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 2,95 per leerling per jaar. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier. Lees hier de voorwaarden.


 

 

Goede voorbereiding op de eisen van de moderne maatschappij

Met Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills. Ze werken aan hun probleemoplossend vermogen, leren plannen en beargumenteren. Creativiteit en een onderzoekende houding worden gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden.

Probleemoplossend denken
De taken van Wijzer! stimuleren kinderen oplossingen voor problemen te bedenken en hun beslissingen te beargumenteren. Ze leren taken stapsgewijs aan te pakken en het proces bij te sturen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan de hand van een gemaakte planning.

Samenwerken
Door regelmatig in tweetallen of groepjes te werken raken kinderen gewend aan het overleggen met anderen en de verschillende rollen die ze kunnen aannemen als ze samenwerken. Kinderen en leerkracht kunnen gebruikmaken van een beoordelingsformulier ‘samenwerken’.

Creatief denken
Bij het verwerken van de lesstof speelt creativiteit een grote rol. Kinderen maken bijvoorbeeld een rap of kwartetspel, of ze richten een tentoonstelling in. Ook creatief taalgebruik en een onderzoekende houding worden gestimuleerd.

Kritisch denken
Kinderen leren kritisch te denken en een eigen mening te vormen door verschillende bronnen naast elkaar te leggen en op basis daarvan een mening te formuleren.

Digitale geletterdheid
Met Wijzer! leren kinderen ook kritisch om te gaan met digitale middelen; kinderen worden ‘mediawijzer’! Kinderen werken aan hun ICT­-vaardigheden door naar bronnen te zoeken op het internet. Ook de verwerking van opdrachten kan volledig digitaal, bijvoorbeeld in de vorm van een weblog of een digitale presentatie. 

Sociale & culturele vaardigheden
Bij het maken van verschillende opdrachten maken kinderen kennis met andere culturen.

Communiceren
Helder en efficiënt communiceren is van belang om tot een mooi resultaat te komen als kinderen samenwerken. Daarnaast wordt het mondeling of schriftelijk presenteren van informatie, gedachten en ideeën bij de taken veelvuldig geoefend.

Meer over de methode Wijzer! Geschiedenis