Skip to Content
Deze website van Noordhoff Uitgevers maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies >
Akkoord   Weigeren


Een overzichtelijke methode – ook als het om de kosten gaat

De inhoud van Tekst verwerken is helder en overzichtelijk - en dat geldt óók voor de kosten.

Prijsindicatie Tekst verwerken
De onderstaande tabel geeft een kostenindicatie weer van de methode Tekst verwerken. Deze is gebaseerd op een gemiddelde schoolgrootte van 200 leerlingen, 5 groepen (groep 4 t/m 8) van 25 leerlingen en een gebruiksduur van 8 jaar.

Kosten in € Eenmalige aanschaf Jaarlijks verbruik Eerste jaar Totaal 8 jaar
Lesmateriaal 2.707 982 3.689 10.563
Digibordsoftware*   185 185 1.480


* Software is optioneel.

Download hier het complete prijsoverzicht 2017.

Bestelling
Noordhoff Uitgevers werkt samen met de schoolleveranciers. Bestellingen van het lesmateriaal kunt u via uw schoolleverancier doen.