Skip to Content
Getal & Ruimte Junior

Getal & Ruimte Junior

Perfect voorbereid en met zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs?
De methode is van dezelfde makers als Getal & Ruimte, dus gegarandeerd een uitstekende aansluiting op de brugklas.

Één doel per week is echt heel fijn!

Heleen Bürhs
Alan Turing school

Over Getal & Ruimte Junior

Met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap komt elk kind verder

Per week komt één rekenonderwerp aan bod met aandacht voor elk niveau. Kinderen leren hoe ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Door het herhalen van stappen krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen.

Eén rekenonderwerp per week

De methode behandelt één rekenonderwerp per week, met op de eerste dag voorkennis ophalen, de tweede dag een stukje nieuwe leerstof, de derde dag lekker oefenen en op de vierde dag het toepassen van het nieuwe stukje leerstof in een context. De laatste dag is algemene herhaling van voorgaande leerstof.

De methode gaat uit van convergente differentiatie en het directe instructiemodel.
De handleiding is gebaseerd op het directe instructiemodel. Iedere dag is er klassikale instructie en verlengde instructie. Ook zijn er instructies voor de excellente rekenaars uitgewerkt. Voor alle instructies is het handelingsmodel de basis.

Naast klassikale instructie is er gelegenheid voor verlengde en individuele instructie, ook voor de excellente rekenaars. Voor alle instructies is het handelingsmodel de basis.

Eerst één klassikale oplossingsstrategie
In groep 3 tot en met 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één rekenstrategie per onderwerp toe te passen. In de hogere groepen leren ze ook strategieën waarmee ze handig kunnen rekenen.

Contextopdrachten
Op basis van het drieslagmodel uit het protocol ERWD is een stappenplan ontwikkeld waarmee de kinderen leren om een contextrijk probleem op te lossen. Dit stappenplan sluit naadloos aan bij de werkwijze in het voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor de formulering van de opdracht, zodat taal geen struikelblok is.

Tussenstappen
In Getal & Ruimte Junior zijn de tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk als de uitkomst. Kinderen schrijven de tussenstappen op of vullen ze digitaal in. Zo leren ze systematisch een rekenopgave op te lossen.

Leerkrachtsoftware
De instructiesoftware van Getal & Ruimte Junior helpt bij het stap voor stap instructie geven. Aan het eind van de instructie kunnen kinderen de antwoorden op de samen-vragen naar het digibord sturen, zonder dat hun naam zichtbaar is. 

21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit en flexibiliteit, zijn belangrijke onderdelen van de rekenwiskundeles. Getal & Ruimte Junior is klaar voor de 21e eeuw.
Meer lezen >>

Elke les heeft een systematische opbouw

Les  1  -   5 Basisstof uit de domeinen Getallen of Verhoudingen en herhaling
Les  6  - 10 Basisstof uit de domeinen Meten en meetkunde of Verbanden en herhaling
Les 11 - 15 Basisstof uit de domeinen Getallen of verhoudingen en herhaling
Les 16 - 20 Remediëring en verdieping, toetsing en rekenspel

Per week zijn er 5 lessen.
De eerste vier lessen staan in het teken van één rekenonderwerp. De vijfde les is gericht op herhaling.

Toetsen

Elk blok sluit af met twee toetsen. Eén toetst de rekenvaardigheden, de ander rekenen in een context.
Leerlingen bereiden zich voor met een ‘test jezelf’ en kiezen daarna voor remediëringsopdrachten of uitdagend plusmateriaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Digitaal

Leerkrachtsoftware
De leerkrachtsoftware van Getal & Ruimte Junior helpt u met alle belangrijke zaken rondom de rekenles. Er is instructiesoftware, een handig dashboard en een resultatenmonitor. De instructiesoftware helpt u om stap voor stap instructie te geven volgens het model van de directe instructie. Met het leerboek dat uitvergroot kan worden, animaties en digitale hulpmiddelen als getallenlijnen, splitstabellen en apps met blokkenbouwsels kunt u alle kanten op. In uw dashboard ziet u dan welke kinderen in aanmerking komen voor verlengde instructie. In de resultatenmonitor kunt u de toetsresultaten bijhouden. Als de kinderen de toets digitaal maken, wordt de monitor direct ingevuld door de computer.

Oefen- en toetssoftware
De oefen- en toetssoftware van Getal & Ruimte Junior is bedoeld voor de kinderen die leren rekenen vanuit het boek, maar wel met de computer de basisvaardigheden oefenen. Ook kunnen de kinderen de toetsen hiermee digitaal maken. 

Leerlingsoftware compleet
Met Getal & Ruimte Junior is het mogelijk om vanaf schooljaar 2019/2020 volledig digitaal te werken. 

In de Leerlingsoftware compleet vinden uw kinderen allerlei extra’s:

  • De uitlegvlakken van de lessen zijn opgenomen als animaties: een kind kan de uitleg nog eens opnieuw bekijken.
  • De opdrachten van de zelfstandige verwerking zijn adaptief gemaakt: maakt een kind de eerste opgaven binnen een opdracht goed, dan krijgt het automatisch moeilijkere opgaven aangeboden; omgekeerd werkt het ook.
  • Iedere opdracht van de zelfstandige verwerking is voorzien van Feedback op Maat: de opgave wordt dus niet alleen als fout aangemerkt, maar het kind krijgt uitgelegd hoe de opgave opgelost had moeten worden. Vervolgens krijgt het kind een vergelijkbare opgave aangeboden om de opgedane kennis direct toe te passen.

De oefen- en toetssoftware maakt onderdeel uit van de Leerlingsoftware compleet en hoeft niet apart aangeschaft te worden.

Uit proberen? De proeflicentie is vanaf januari 2019 beschikbaar.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Getal & Ruimte Junior biedt hierbij adaptieve software waarmee altijd het juiste niveau aan elke leerling wordt aangeboden.

Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk de film!

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar.U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier. Lees hier de voorwaarden.

 

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

 

Leren rekenen in eigen tempo

Ieder kind leert rekenen in zijn eigen tempo; met kleine stapjes of met reuzensprongen. Het is daarom van belang om elk kind de juiste mate van uitdaging te bieden. Getal & Ruimte Junior biedt veel mogelijkheden om te differentiëren:

Verschil in moeilijkheidsgraad in de zelfstandige opdrachten
In het boek zijn de moeilijkere opgaven blauw. Deze kunnen voor sommige kinderen vervallen en vormen voor andere kinderen juist de compacte route. Bij digitale verwerking is het niveau van de aangeboden opgaven afhankelijk van de voorgaande prestaties.

Geen enkel kind hoeft altijd in één vaste differentiatiegroep te zitten. De blauwe opgaven mogen geprobeerd worden en een excellente rekenaar die even wat moeite heeft, maakt eerst de zwarte opgaven.

Tempodifferentiatie en verdieping
Aan het eind van iedere les zijn er tempodifferentiatie- en verdiepingsopdrachten opgenomen, zowel in het boek als digitaal.

Excellente rekenaars
Voor de excellente rekenaars is er een apart boek Meesterwerk met drie grotere opdrachten per week, opgebouwd volgens de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren).

Passend onderwijs en de niveaulijn
Voor kinderen voor wie de zwarte opgaven te moeilijk blijken, is er vanaf groep 5 de niveaulijn. De kinderen werken aan hetzelfde leerdoel als de rest van de klas. Zij doen bij de meeste klassikale instructies gewoon mee, maar gaan tijdens de zelfstandige verwerking in handelingsniveau en moeilijkheidsgraad van de getallen één of meerdere stapjes terug.
In de niveaulijn wordt er gedifferentieerd op drie niveaus met behulp van zwarte en blauwe opgaven. Als voor een onderwerp zowel de zwarte als de blauwe opgaven worden gemaakt, kan het 1F-niveau op dit onderwerp behaald worden. Hulpmiddelen als een tafelkaart en een formuleblad zijn toegestaan. Ook de niveaulijn is helemaal digitaal en adaptief te volgen.

Meer over de methode Getal & Ruimte Junior

Getal & Ruimte Junior in de praktijk 


Sterke rekenaars, kinderen die nauwelijks mee kunnen komen en alles er tussen in… ... ...
Soms zou je je willen opsplitsen om iedereen aandacht te geven. Herkenbaar en meer weten? Lees verder>>

22 t/m 26 januari 2019 zijn wij op de NOT!

22 t/m 26 januari 2019 zijn wij op de NOT!

Kom je ook?

 

Thema- en informatiemiddagen Rekenen

Leer de nieuwe generatie rekenmethoden beter kennen en in te zetten! Papier, digitaal of een combinatie van beide? Laat je informeren!

> Bekijk onze agenda 2018-2019 

 

Nieuws

 


Nieuwsbrief Getal & Ruimte Junior

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws over Getal & Ruimte Junior?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.