Geef deze week nog een Reken zeker proefles!

Een leerkracht kan natuurlijk pas écht over een methode oordelen, als hij of zij weet hoe de kinderen in de klas erop reageren. Ook dat maken we met Reken zeker mogelijk. We hebben voor ieder leerjaar een speciale proefles samengesteld, zodat een leerkracht direct in de klas kan ervaren hoe de leerlingen met de methode omgaan.