Skip to Content

Spelling op maat

Taal op maat en Spelling op maat vormen samen een complete leerlijn voor groep

4 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. Beide methoden zijn ook geheel digitaal beschikbaar. Bestel een gratis zichtzending, inclusief toegang tot de digitale omgeving.

“De leerdoelen staan aan het begin en einde van de les centraal en er is goede aansluiting met het Directe Instructie Model.”

KBS de Ark van Noach, IJsselstein

Over Spelling op maat

Kinderen leren doelgericht en systematisch steeds beter spellen

In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. Leerlingen verbeteren hun spellingprestaties systematisch en doelgericht volgens de principes van opbrengstgericht werken. Kies voor de boeken, de digitale methode, of combineer zoals het u uitkomt.

Leerlingen werken systematisch en doelgericht aan de verbetering van hun spellingprestaties

Evaluatie, reflectie, toetsing en remediëring vinden doorlopend plaats.

Directe instructie
De opbouw van de lessen verloopt volgens het directe-instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee de eerder behandelde spellingscategorieën. Daarna geeft u instructie over de nieuwe spellingcategorie. Vervolgens oefenen ze individueel en in duo’s, waardoor er tijd vrijkomt voor verlengde instructie aan de zwakkere spellers. Met de controlevragen aan het eind van de instructie in de digibordsoftware kunt u met de methode heel goed werken volgens de IGDI-principes.

Bekijk een lesbeschrijving.

Leerlingen luisteren eerst naar klanken. Vervolgens vertalen ze die naar tekens. Daarnaast leren de kinderen spellingsregels toepassen. Het aantal dicteewoorden dat ze uit het hoofd moeten leren is zoveel mogelijk beperkt.

Onveranderlijke woorden
De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in:

 • luisterwoorden (kip, poes)
 • luisterwoorden met vaste klankgroep (haai, beer)
 • weetwoorden (geit, pauw)
 • regelwoorden (circus)

De kinderen leren de woorden volgens een vast stappenplan.

Een icoon voor elke spellingscategorie
Elke spellingcategorie heeft een eigen icoon. Bij woorden die eindigen op -tie hoort bijvoorbeeld het icoon ‘politie’. Zo combineren leerlingen hun auditieve en hun visuele geheugen om beter te leren spellen.
De werkwoordspelling komt in de leerjaren 5 t/m 8 uitgebreid aan bod.

Spellingkaarten en Spelling-maatje

 • Per spellingscategorie is er een aparte kaart met een voorbeeldwoord, een afbeelding en de spellingsregel.
 • Spelling-maatje is een opzoekboekje met alle spellingscategorieën:  kenmerken, regels,  spellingsplaatje, stappenplan, voorbeeldwoorden en werkwoordspelling.

Meer weten en belangstelling voor digitips?
Bekijk de film.

 

 

Per leerjaar 8 blokken van 4 weken, verdeeld over 20 lessen

 • Met Spelling op maat werkt u per leerjaar aan 8 blokken van 4 weken, verdeeld over 20 lessen.
 • Per week zijn er 4 lessen van 20 minuten in groep 4 en 5 en van 30 minuten in groep 6 tot en met 8.
 • In ieder blok zijn er 3 basisweken en 1 week van controle en herhaling.
 • Door de dagelijkse afwisseling van leerkracht-gestuurde lessen en lessen zelfstandig werken is Spelling op maat ook zeer geschikt voor combinatiegroepen.
 • Scholen die elke les instructie willen geven, herhalen in de zelfstandig werkenlessen de instructie en/of de verlengde instructie.

Klik op de afbeelding voor vergroting →

Digitaal

Een combinatie van boek en digitaal is mogelijk met de Blender.  U kunt er zelfs voor kiezen dat het ene kind een opdracht op papier maakt en het andere kind de opdracht digitaal verwerkt. 

De methodesoftware biedt een geïntegreerde oplossing voor instrueren, oefenen, verwerken en toetsen.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geeft u les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. De voortgang van uw leerlingen monitort u in het groepsdashboard. Per leerling kunt u de antwoorden bekijken en feedback geven. Handig is het digitaal dictee. De foutenanalyse geeft u inzicht in welke spellingregels leerlingen al wel en welke nog niet beheersen. Verder bevat de leerkrachtsoftware een handleiding, kopieerbladen, antwoorden en andere informatiebronnen.

Leerlingsoftware
Met de adaptieve leerlingsoftware kunnen uw leerlingen zelfstandig oefenen en toetsen maken. Ze krijgen direct feedback op de opdrachten en u ziet meteen de resultaten op het groepsdashboard.

Registratie- en analysetool
De registratie- en analysetool neemt u veel werk uit handen. Met deze tool kunt u:

 • Resultaten registreren.
 • Analyses maken van kennis en vaardigheden van uw leerlingen.
 • Informatie wegschrijven naar ParnasSys.
 • Automatisch groepsplannen genereren.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Leerlingen kunnen de opdrachten in het werkboek maken of volledig digitaal verwerken, oefenen en toetsen. Het voordeel hiervan is dat de antwoorden automatisch worden nagekeken en ze krijgen direct feedback op de opdrachten. U kunt de voortgang monitoren in het groepsdashboard en per leerling de antwoorden bekijken en feedback geven. Met het digitale Woordmaatje kunnen de leerlingen zelfstandig hun woordenschat oefenen en vergroten.

Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk de film.
 
Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden
U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

 

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

Leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen

De methode bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk en elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschil. Daarnaast zijn er herhalingslessen opgenomen.

Maken de kinderen de dictees digitaal? Dan volgt er meteen een foutenanalyse, die u inzicht geeft in welke spellingregels leerlingen al wel en welke nog niet beheersen.

Spelling op maat houdt de groep als geheel bij elkaar. Nieuwe lesstof behandelt u steeds klassikaal. Na het controledictee ziet u direct wie herhaling nodig heeft. Na de herhalingsweek start de hele groep met het nieuwe blok.

Snelle werkers en extra oefenen
Snelle werkers maken keuzeopdrachten in het werkboek of digitaal. Sterke en snelle spellers volgen een compacte route in combinatie met het uitdagende pluswerkboek voor zowel taal als spelling.

Leerlingen die juist extra moeten oefenen, kunnen dit doen met de methodesoftware of de kopieerbladen.

 

Meer over de methode Spelling op maat

Nieuws

Nieuwsbrief Spelling op maat en Taal op maat

Wil je op de hoogte blijven van relevant nieuws over Spelling op maat en Taal op maat?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.