Wijzer! Verkeer

Met Wijzer! Verkeer kiest u voor een actuele verkeersmethode die kinderen leert veilig en zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Wijzer! Verkeer voldoet aan de nieuwe exameneisen en is ontwikkeld met dé autoriteit van fietsveiligheid, de Fietsersbond.

Over Wijzer! Verkeer

Zelfstandig op weg

Met lessen die motiveren, leren kinderen zich veilig te gedragen in het verkeer, gevaren te herkennen en de juiste keuzes te maken. U kunt kiezen of u alleen de basislessen aanbiedt, waarmee u alle kerndoelen behandelt, of ook de keuzelessen en praktijklessen van de Fietsersbond toevoegt aan uw lesprogramma.

Doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 

Wijzer! Verkeer is gebaseerd op de actuele kennis en inzichten van het vak, met de kerndoelen en het VVN Leerplan als belangrijkste uitgangspunten. In de doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 worden de terugkerende thema’s steeds uitgebreid en verdiept. De lessen volgen het model van directe instructie.

Motivatie en beleving
Wijzer! Verkeer is volledig gericht op de belevingswereld van het kind en de verkeerssituatie in de eigen buurt. Zo leren de kleuters waar je op moet letten met buitenspelen, terwijl oudere kinderen leren hoe zij zich op de fiets moeten gedragen. Elke les in de methode is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten, zodat kinderen met plezier leren hoe zij zelfstandig deel kunnen nemen aan het verkeer.

Voorbereiding verkeersexamen groep 7
Kinderen van groep 7 worden met Wijzer! Verkeer voorbereid op het Verkeersexamen van VVN. Alle thema’s van het verkeersexamen zijn aan het einde van groep 6 behandeld. In groep 7 wordt de leerstof herhaald en verdiept, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op het Verkeersexamen.

Ouderbetrokkenheid
Ouders worden actief betrokken bij wat hun kind op school leert. In groep 4 tot en met 8 is na ieder thema één van de keuzetaken een quiz die de kinderen afnemen bij hun ouders. Op een speelse manier betrekken zij zelf hun ouders bij de lesstof. Bij groep 1 tot en met 3 zijn ouderbrieven beschikbaar.

Praktijklessen Fietsersbond
Verkeer is een vak dat je vooral leert in de praktijk. Daarom is in Wijzer! Verkeer voor de groepen 4 tot en met 8 bij ieder thema een praktijkles gemaakt door de Fietsersbond. In deze lessen worden de vaardigheden die bij de aangeboden theorie horen in de praktijk geoefend. 

 

Compacte en flexibele methode

Heeft u in het lesrooster weinig tijd voor verkeer? Wijzer! Verkeer houdt daar rekening mee. U geeft met minimale voorbereidingstijd verkeerslessen met een optimaal rendement. Dat komt door de duidelijke leerlijn en de heldere structuur.

Leerlingen kunnen zelfstandig werken
Alle theorie en opdrachten staan in één leerwerkboek of op een device. Er is rekening gehouden met de AVI-niveaus en de referentieniveaus taal, waardoor de korte, duidelijke teksten en opdrachten toegankelijk zijn voor elk niveau van schrijf- en taalvaardigheid. Dit maakt Wijzer! Verkeer zeer geschikt voor zelfstandig werken. Heeft u geen tijd om de stof klassikaal te behandelen, dan kunt u Wijzer! Verkeer dus uitstekend op de weektaak zetten.

Combinatiegroepen
In Wijzer! Verkeer worden ieder jaar dezelfde vijf thema’s aangeboden. De thema’s worden steeds uitgebreid en verdiept. Dit maakt de methode zeer geschikt voor combinatiegroepen, omdat u met beide groepen aan hetzelfde thema werkt. Als de ene groep zelfstandig uit de methode werkt, geeft u de andere groep instructie of maakt u samen de opdrachten.


Groep 1 en 2
Voor de kleuters is een passend aanbod van herkenbare verkeerssituaties gemaakt. Het materiaal is flexibel inzetbaar. U bepaalt zelf welke activiteiten uit het platenboek en de handleiding u gebruikt en wanneer en hoe u de stof behandelt.

Groep 3
Er zijn 15 basislessen in het platenboek en werkboek, die u met buitenactiviteiten kunt uitbreiden naar 20 lessen. Alle lessen kunt u klassikaal inzetten. Het beeldrijke werkboek volgt het leesniveau van AVI-start tot AVI-E3, waardoor de kinderen de opdrachten ook zelfstandig kunnen lezen en maken. 

Basis- en uitbreidingslessen voor groep 4 tot en met 8
Met de 15 tot 20 basislessen per leerjaar voldoet u volledig aan de kerndoelen. Wilt u meer herhaling en verdieping? Dan kunt u met de taken, projecten en toetsen de lesstof per hoofdstuk uitbreiden tot 33 lessen. Bij elk hoofdstuk hoort een praktijkles van de Fietsersbond. U kunt zelf bepalen wanneer deze les het beste in uw lesprogramma past. 

  Kerndoelen Verdieping en uitbreiding (optioneel)
Groep Basislessen Toets 'Kies je taak' 'Meer verkeer' Praktijklessen
Groep 4 15 (25 min)  2  x  3  5
Groep 5-7 20 (35 min)  2  5  3  5
Groep 8 20 (25 min)  5  5  3  5

 

Digitaal & Blender

 
U kunt Wijzer! Verkeer inzetten zoals u dat wilt: volledig digitaal, alleen met boeken of een combinatie daarvan. De methodesoftware bestaat uit een compleet pakket voor instructie, verwerken en toetsen. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten.

Software voor de leerkracht
Voor groep 1 tot en 8 bestaat de software voor de leerkracht uit:
  • Alle leerwerkboeken met de interactieve opdrachten.
  • Een dashboard voor het volgen van de voortgang.
  • Uitgebreide instructiesoftware met filmpjes, animaties, controlevragen en een leeshulp met meeleesfunctionaliteiten.
  • De handleidingen.
  • De antwoorden.
  • Kopieerbladen
  • Digitale toetsen 
De leerkrachtsoftware is gebaseerd op het model van directe instructie. 
 
Leerlingsoftware

Leerlingsoftware compleet
Als u volledig digitaal wilt werken, kunt u Leerlingsoftware compleet aanschaffen. Deze biedt alle lessen met de teksten en interactieve opdrachten met directe feedback. De kinderen hebben beschikking over de leeshulp bij de teksten (audio-ondersteuning, aanpassing van lettergrootte, enz.) en de extra interactieve oefenopdrachten* en digitale toetsen uit de oefen- en toetssoftware. De leerkracht kan de voortgang volgen in het dashboard.

Oefen- en toetssoftware
De oefen- en toetssoftware biedt extra oefening aan de hand van foto’s en filmpjes met directe inhoudelijke feedback en digitale toetsen. De resultaten van de toetsen komen automatisch in de resultatenmonitor.*
 

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware* en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender? 
Bekijk de film: De Blender. Het beste van boeken én online!

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar.

U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

*) De oefensoftware is beschikbaar vanaf schooljaar 2019/2020.

 

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

Breid de basislessen uit met activerende taken en projecten voor herhaling of verdieping

Differentiatie binnen de basislessen
Wijzer! Verkeer maakt gebruik van convergente differentiatie en het BHV-model. Met de klassikale instructie en de basisopdrachten (1 t/m 7) garandeert u dat alle kinderen eenzelfde basis bereiken. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunt u opdracht 8 laten maken. 

‘Test jezelf’ als niveaubepaler
Het onderdeel ‘Test jezelf’ geeft u voldoende informatie om te bepalen welke kinderen nog extra moeten herhalen. 

Motiverende taken en meervoudige intelligentie
In groep 5 t/m 8 kunnen de 20 basislessen uitgebreid worden door de inzet van vier motiverende taken per hoofdstuk. Met de
gevarieerde taken kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken, die aansluiten op de leerdoelen van het hoofdstuk. De taken kunnen worden ingezet als herhaling of verdieping. 


Projecten voor verdieping
In de projecten van ‘Meer verkeer’ komen onderwerpen aan bod die boven de reguliere basisstof uitstijgen. De methode biedt drie projecten per leerjaar aan. Elk leerjaar behandelt dezelfde thema’s, maar met een andere invalshoek. Dit biedt de mogelijkheid tot een schoolbreed project.


Elk niveau van schrijf- en taalvaardigheid
De teksten en opdrachten zijn toegankelijk voor elk niveau van schrijf- en taalvaardigheid. Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken, is er de digitale leeshulp met auditieve en visuele ondersteuning.

Meer over de methode Wijzer! Verkeer

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Wijzer! Verkeer? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 7.
Wil je materialen van andere groepen bekijken? Vraag een kennismakingspakket aan.

Nieuws