Wijzer! Wereldoriëntatie

Wijzer! Wereldoriëntatie

Kinderen zijn nieuwsgierig naar wat er om hen heen te zien is en gebeurt. Met Wijzer! Wereldoriëntatie legt u een goede basis voor de zaakvaklessen vanaf groep 5. De kinderen verkennen de wereld om hen heen door activiteiten te doen die aansluiten bij hun beleving.

Over Wijzer! Wereldoriëntatie

Verken de wereld met Wijzer! Wereldoriëntatie

Door in groep 3 en 4 spelenderwijs aandacht te besteden aan de eigen omgeving van kinderen, legt u een goede basis voor de zaakvaklessen. Wijzer! Wereldoriëntatie sluit aan bij alle zaakvakmethoden in de bovenbouw.

Wijzer! Wereldoriëntatie is een flexibele methode

De stof is opgedeeld in 6 thema’s. Deze kunnen in 18 lessen van 40 minuten worden behandeld, of in 36 lessen van 20 minuten. U kunt de volgorde van het leerwerkboek aanhouden, maar een bepaald thema ook naar voren halen als dat aansluit bij andere activiteiten in uw groep.

Lesopbouw
Elk thema bestaat uit 3 lessen met dezelfde opbouw. Dat biedt structuur en geeft de kinderen houvast. Een thema wordt telkens vanuit een andere invalshoek bekeken: aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek. Zo komen alle zaakvakken spelenderwijs aan bod. Bekijk een thema in het leerwerkboek.

De lesopbouw is als volgt:

 • Introductie door middel van een kijk- en doeplaat.
 • Basisactiviteiten met opdrachten in het leerwerkboek en van kopieerbladen.
 • Een voorleesverhaal.
 • Extra activiteiten, zoals knutselopdrachten, observaties, toneelstukjes, enzovoort.
 • Tips om het thema uit te breiden.

Zelfstandig werken in het leerwerkboek
De lessen en opdrachten van Wijzer! Wereldoriëntatie staan bij elkaar in een kleurrijk leerwerkboek. Kinderen kunnen er na de klassikale instructie zelfstandig in werken.
 
Ideaal voor combinatiegroepen
De thema’s van Wijzer! Wereldoriëntatie zijn hetzelfde in groep 3 en 4. Geeft u les aan een combinatiegroep, dan behandelt u het thema klassikaal, waarna elke groep het uitwerkt op haar eigen niveau.

In Wijzer! Wereldoriëntatie staat de belevingswereld van kinderen centraal

De methode voldoet aan de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

In groep 3 is natuur & techniek de basis van de lessen, omdat kinderen dat in die groep erg leuk vinden. Van daaruit worden uitstapjes gemaakt naar aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 4 krijgen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek evenveel aandacht.

Bekijk hier het leerstofoverzicht.

Kleurrijk werkboek
De leerstof en opdrachten staan bij elkaar in een kleurrijk werkboek. In de eerste thema’s van groep 3 staat meer beeld dan tekst. In de loop van het jaar worden meer lees- en schrijfopdrachten aangeboden.

Woordenschat
Woorden en begrippen worden in context gepresenteerd en gesegmenteerd in teksten, afbeeldingen en voorleesverhalen, zodat het woordbegrip van kinderen steeds groter wordt.

Leeropbrengst
Wijzer! Wereldoriëntatie 

 • Leert kinderen naar hun omgeving kijken vanuit verschillende invalshoeken.
 • Biedt volop mogelijkheden tot experimenteren, onderzoeken en observeren.
 • Leert kinderen omgaan met ruimtelijke begrippen en geografische instrumenten en brengt hen tijdsbesef bij.
 • Leert kinderen meer over hun eigen lichaam en wat het nodig heeft om gezond te blijven.
 • Breidt de kennis van planten en dieren in hun directe omgeving uit.

De interactieve instructiesoftware ondersteunt alle stappen van de les

U kunt:

 • Bronnen als films, animaties, beelden en weblinks raadplegen.
 • Interactieve controlevragen klassikaal laten beantwoorden.
 • Werken met de digitale handleiding en kopieerbladen in de instructiesoftware.

Voor elk kind is er een leerwerkboek.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 2,95 per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden. U bestelt de Blender bij uw schoolleverancier Heutink, Reinders of De Rolf Groep.

Elk kind leert op zijn eigen manier 

Daarom is bij de ontwikkeling van Wijzer! Wereldoriëntatie veel aandacht besteed aan variatie en differentiatie in de inhoud van de stof en de manieren waarop deze wordt aangeboden.
    
Extra verwerkingsactiviteiten
In elke les worden extra activiteiten aangeboden om de basisstof te verwerken. De handleiding bevat bovendien suggesties voor buitenopdrachten, observaties, spelletjes, knutselopdrachten, toneelstukjes en tentoonstellingen.

Meer over de methode Wijzer! Wereldoriëntatie