Skip to Content

Wijzer! Wereldoriëntatie

Kinderen zijn nieuwsgierig naar wat er om hen heen gebeurt en te zien is. Met Wijzer! Wereldoriëntatie verkennen ze de wereld door activiteiten te doen die aansluiten bij hun beleving. En ú legt een goede basis voor de zaakvaklessen vanaf groep 5.

Over Wijzer! Wereldoriëntatie

De belevingswereld van de kinderen staat centraal

De kinderen starten in de eigen omgeving, en maken uitstapjes naar de wereld van natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.

Kinderen in groep 3 vinden natuur & techniek erg leuk. Daarom kiezen we ervoor om in groep 3 natuur & techniek de basis te zijn van de lessen. Van daaruit worden uitstapjes gemaakt naar aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 4 krijgen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek evenveel aandacht.

Bekijk het leerstofoverzicht.
 
Spelenderwijs de wereld verkennen
Wijzer! Wereldoriëntatie:
  • leert kinderen naar hun omgeving kijken vanuit verschillende invalshoeken;
  • biedt volop mogelijkheden tot experimenteren, onderzoeken en observeren;
  • leert kinderen omgaan met ruimtelijke begrippen en geografische instrumenten, en brengt hen tijdsbesef bij;
  • leert kinderen meer over hun eigen lichaam en wat het nodig heeft om gezond te blijven;
  • breidt de kennis van planten en dieren in hun directe omgeving uit.
 
Kleurrijk werkboek
De leerstof en opdrachten staan bij elkaar in een kleurrijk werkboek. In de eerste thema’s van groep 3 staat meer beeld dan tekst. In de loop van het jaar worden meer lees- en schrijfopdrachten aangeboden.
 
Woordenschat
Woorden en begrippen worden in context gepresenteerd en gesegmenteerd in teksten, afbeeldingen en voorleesverhalen, zodat het woordbegrip van kinderen steeds groter wordt.
 

kijkplaat=

Klik op het plaatje voor een vergroting

De stof van een leerjaar is opgedeeld in zes thema’s. Deze kunnen in 18 lessen van 40 minuten worden behandeld, of in 36 lessen van 20 minuten. U kunt de volgorde van het leerwerkboek aanhouden, maar u kunt ook een bepaald thema naar voren halen als dat beter aansluit bij andere activiteiten in uw groep. Bekijk hier het leerstofoverzicht.
 
Lesopbouw
Elk thema bestaat uit drie lessen met dezelfde opbouw. Dat biedt structuur en geeft de kinderen houvast. Een thema wordt telkens vanuit een andere invalshoek bekeken: aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek. Zo komen alle zaakvakken spelenderwijs aan bod. Bekijk een thema in het leerwerkboek.
De lesopbouw is als volgt:
  • Introductie door middel van een kijk- en doeplaat.
  • Basisactiviteiten met opdrachten in het leerwerkboek en van kopieerbladen.
  • Een voorleesverhaal.
  • Extra activiteiten, zoals knutselopdrachten, observaties en toneelstukjes.
  • Tips om het thema uit te breiden.
Zelfstandig werken in het leerwerkboek
De lessen en opdrachten van Wijzer! Wereldoriëntatie staan bij elkaar in een kleurrijk leerwerkboek. Kinderen kunnen er na de klassikale instructie zelfstandig in werken.
 
Ideaal voor combinatiegroepen
De thema’s van Wijzer! Wereldoriëntatie zijn hetzelfde in groep 3 en 4. Geeft u les aan een combinatiegroep, dan behandelt u het thema klassikaal, waarna elke groep het uitwerkt op haar eigen niveau.

Alle lesstof van een schooljaar is opgenomen in één leerwerkboek. Daarnaast is Wijzer! Wereldoriëntatie ook geheel digitaal beschikbaar, met instructie-, verwerkings- en toetssoftware. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen boeken, digitale leerstof of een combinatie van beide.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geeft u les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kunt u controlevragen klassikaal behandelen. Maar u kunt de leerlingen de vragen ook laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat u nodig heeft om uw leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. Op deze manier krijgen de kinderen direct feedback op hun antwoorden, ze zien in hun eigen dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De kinderen zijn hier erg enthousiast over! 
Ook aan kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn is gedacht. In de software worden teksten gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kunt u de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op uw dashboard ziet u meteen de resultaten per leerling.

Proeflicentie
De methodesoftware is een volwaardige digitale omgeving met mooie en praktische extra’s. Vraag een gratis proeflicentie aan en ontdek het zelf!

Blender
Het beste van boeken én digitaal!

De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren en digitale lesmateriaal van de methode. Hier leest u meer over de Blender:
 

Blender
Het beste van boeken én digitaal!

De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender? Bekijk de film.

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier. Lees hier de voorwaarden.

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

Elk kind leert op zijn eigen manier 
Daarom is bij de ontwikkeling van Wijzer! Wereldoriëntatie veel aandacht besteed aan variatie en differentiatie in de inhoud van de stof en de manieren waarop deze wordt aangeboden
    
Extra verwerkingsactiviteiten
In elke les worden extra activiteiten aangeboden om de basisstof te verwerken. De handleiding bevat bovendien suggesties voor buitenopdrachten, observaties, spelletjes, knutselopdrachten, toneelstukjes en tentoonstellingen.

Meer over de methode Wijzer! Wereldoriëntatie

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Wijzer! Wereldoriëntatie? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 4.

 

Thema- en informatiemiddagen Zaakvakken

Leer de nieuwe generatie zaakvakkenmethoden beter kennen en in te zetten! Papier, digitaal of een combinatie van beide? Laat je informeren over Wijzer! De Serie: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Wereldoriëntatie.

> Bekijk onze agenda 2018-2019 

 

Nieuws