Skip to Content

 

Betekenisvol en toekomstgericht onderwijs

Leren vanuit herkenbare situaties geeft leren meer betekenis voor veel leerlingen. Denk aan lezen over bedtijd, of rekenen met voorbeelden over zakgeld. Daarom werken we met voorbeelden en situaties uit het echte leven.
In onze methoden komen de 21e-eeuwse vaardigheden volop aan bod:
Communiceren, samenwerken, problemen oplossen, omgaan met media, creatief denken, kritisch denken, ICT-vaardigheden, computional thinking, eigenaarschap en sociale en culturele vaardigheden. 

Spelelementen

Spelen is leuk. Daarom laten we kinderen spelend leren.  Spelelementen in oefeningen motiveren leerlingen om zelf met de lesstof aan de slag te gaan. Met Ambrasoft oefenen kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Interactief en met directe, persoonlijke feedback.

Ieder kind is eigenaar van zijn leerproces

Laat ieder kind het beste uit zichzelf halen. In onze methodes zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Zelf weten wat je moet leren, hoe je het leert en waarom. Bijhouden waar je bent in het lesmateriaal en wat je nog moet doen. En begrijpen of je een opdracht goed hebt gedaan en hoe je verder moet. Grip op het eigen leerproces motiveert kinderen om beter te leren.