Een verbeteringsgericht praktijkproject succesvol doorlopen
Gebruik van theorieën en modellen

13-06-2018

Afstudeerprojecten dragen idealiter bij aan het vinden van een oplossing of verbetering van een probleemsituatie in een organisatie.

Evidence based practice

De evidentie van de aanpak en aanbevelingen moet op vijf manieren worden onderbouwd:

 • Methodologische verantwoording;
 • Wetenschappelijke en vakinhoudelijke bronnen;
 • Kennis en ervaring van deskundigen;
 • Informatie en voorkeuren van betrokkenen.

Onderzoeksactiviteiten

De onderzoeksfase van een afstudeerproject kent verschillende activiteiten. Globaal gezien worden die activiteiten in onderstaande volgorde uitgevoerd:

 • Focus kiezen
  De focus van het onderzoek wordt bepaald n.a.v. gesprekken tussen student, opdrachtgever en betrokkenen waarin de kern van het probleem is vastgesteld. Aandachtspunten: relevantie voor de opdrachtgever, vakinhoudelijk belang en uitvoerbaarheid voor de student.
 • Literatuur raadplegen
  Kennis van het onderwerp vormt ‘de bril’ waarmee het afstudeeronderwerp verder kan worden onderzocht. Denk daarbij aan de modellen, concepten, theorieën, tools en oplossingen die vakgenoten eerder hebben gebruikt en beschreven.
 • Oorzaken en gevolgen analyseren
  Interviews en brainstormsessies helpen om de kernoorzaken op te sporen waaraan gewerkt moet worden om effectieve verbeteringsmogelijkheden te vinden, bijvoorbeeld m.b.v. ‘visgraat-analyses’.
 • Kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek
  De student kan op basis van analyses (onderzoeksgegevens) meer begrip krijgen van het probleem en de mogelijke oplossingen. Daarbij kan de onderzoeker analyses maken van:
  - werkprocessen waarin het probleem zich voordoet;
  - meningen en ervaringen van bij het probleem betrokken personen;
  - ontwikkelingen in de sector waartoe betrokken organisatie behoort.
 • Oplossingsideeën genereren
  Op basis van de onderzoeksuitkomsten kan de student oplossingsrichtingen formuleren, onderbouwd vanuit het uitgevoerde onderzoek en de geconstateerde (on)mogelijkheden binnen de organisatie.
 • Invoeringsplan opstellen
  In overleg met de betrokkenen kiest de student de meest kansrijke oplossing en ontwerpt daarvoor een invoeringsplan.

Door: Piet Kempen en Jimme Keizer
 

Het boek Competent Afstuderen en Stagelopen van Piet Kempen en Jimme Keizer biedt een uitvoerige beschrijving om verbeteringsgericht praktijkonderzoek stap voor stap succesvol uit te voeren.

Vraag hier gratis een beoordelingsexemplaar aan >>

Lees ook: