Skip to Content
Deze website van Noordhoff Uitgevers maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies >
Akkoord   Weigeren

Duurzaam ondernemen

Dagelijks leveren wij leermiddelen aan miljoenen leerlingen, aan docenten, scholen en professionals. Net als bij elk ander bedrijf hebben onze activiteiten effect op het milieu. Maar door zo duurzaam mogelijk te werken willen wij ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties. Dat doen wij door onze bedrijfsprocessen integraal duurzamer te maken en klimaatneutraal te opereren. 

Wij ondernemen klimaatneutraal door CO2-uitstoot te reduceren, door CO2-uitstoot te compenseren en door samen te werken met leveranciers die voldoen aan onze criteria op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Om goed in de gaten te houden of we op de goede weg zijn, laten we sinds 2009 (bijna) jaarlijks een CO2 Voetafdruk maken, ofwel een Footprint analyse. Hiermee krijg je als bedrijf inzicht in de eigen C02-uitstoot en een specificatie naar activiteit (elektriciteit, verwarming, papier, openbaar vervoer, auto, vliegreizen en overig).

Ons duurzaamheidsbeleid ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van Infinitas Learning, waar Noordhoff Uitgevers deel van uitmaakt, wat is beschreven in de Gedragscode van de groep.

Meer over duurzaam ondernemen

Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten. 

In 2010 is de basis gelegd voor verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten en blijvende CO2-reductie op veel fronten. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten.

Digitale leermiddelen
Digitale leermiddelen belasten het milieu niet via papier, inkt en transport. Noordhoff Uitgevers is voorloper in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en wij helpen het gebruik ervan ook te bevorderen. Dit doen we door de toegankelijkheid te verbeteren en door service en begeleiding te bieden.

Mobiliteit
Meer dan de helft van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark (zakelijke kilometers en woon-werkverkeer). We hebben dus gegronde redenen om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met onze mobiliteit.

  • Bonus/malusregeling voor leaserijders
  • Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik
  • Stimulering gebruik Openbaar Vervoer
  • Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters
  • Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video


Energie- en materiaalverbruik
Noordhoff Uitgevers is gevestigd in meerdere panden (in Groningen en Houten), die verschillende eigenaren hebben. Leveranciers voor energie, catering en andere huisvestinggerelateerde zaken kunnen per locatie verschillen. Per locatie werken we hard aan energiezuinige maatregelen!
 

  • Energiezuinige panden
  • Energiezuinige medewerkers
  • Energiezuinige servers
  • Al ons drukwerk op FSC® papier
  • Klantmailingen: biologisch afbreekbaar plastic


Afval
Met betrekking tot afval is van belang welk materiaal je inkoopt, hoe je daar mee omgaat en hoe e.e.a. wordt afgevoerd. Noordhoff Uitgevers heeft in 2010 verschillende stappen gezet op dit gebied.

Lees meer >>

Omdat  niet alle uitstoot volledig te reduceren is, wordt de resterende uitstoot gecompenseerd. Het compenseren van CO2-uitstoot gebeurt door te investeren in  CO2-reductieprojecten op het gebied van duurzame energie, bosbescherming en  aanplant.

Het  principe achter compenseren is wereldbreed denken: de CO2-reductie die niet aan onze kant van de wereld bereikt kan worden, is nog wel in een ander deel van de  wereld mogelijk. Door onze extra financiering  kan in een ontwikkelingsgebied gekozen worden voor milieuvriendelijke  oplossingen, terwijl anders puur economische wetten tot goedkopere, minder  groene oplossingen hadden geleid. 

Hoe compenseert Noordhoff  Uitgevers CO2-uitstoot?
Wij compenseren onvermijdbare CO2-uitstoot via de Climate Neutral Group (CNG), een Nederlandse organisatie, marktleider in de Benelux op het gebied van klimaatneutraliteit en CO2-compensatie. Via CNG  investeren wij in Gold Standard projecten. De Gold Standard wil naast de voordelen voor het klimaat (die CO2-credits opleveren) ook bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio.

Houtovens in Kenia
Noordhoff heeft gekozen voor het project Houtovens in Kenia, het Paradigm project. Via dit project worden houtovens ontwikkeld ter vervanging van het traditionele koken op open vuur.

Deze ovens zorgen voor een efficiënte verbranding. Er is veel minder hout nodig dan bij stoken op open vuur, en deze wijze van verbranding zorgt voor veel minder minder CO2-uitstoot. Bovendien is het veel gezonder voor de leefomgeving: een houtoven genereert minder rook, dus de luchtkwaliteit is beter voor de gezinnen. Ook is belangrijk dat met de houtovens het risico voor kleine kinderen op brandwonden sterk afneemt.

Duurzaam opereren betekent voor ons meer dan alleen het verbeteren van de eigen CO2 Voetafdruk. Wij vinden het belangrijk samen te werken met andere duurzaam werkende partijen, zeker als het om leveranciers gaat. Als afnemer kun je immers een groot aandeel hebben in de mate van duurzaamheid in je keten.  Dit betekent dat wij bij de selectie van nieuwe leveranciers naast kwaliteit, service en prijs criteria voor duurzaamheid een essentiële rol laten spelen.

Dit ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van de Infinitas Learning Group, waar Noordhoff Uitgevers deel van uitmaakt. Dit is beschreven in de Gedragscode van de groep.

Noordhoff Uitgevers werkt samen met de volgende duurzame leveranciers:

Post
Met PostNL hebben wij een contract voor postverzending voor het CO2 neutraal verzenden van post (groene post van PostNL).

Catering
Zowel voor onze kantoorlocatie in Groningen als die in Utrecht werken wij samen met cateraars die duurzaam ondernemen en MVO hoog in het vaandel hebben.

IT
UNIT4, onze vaste IT-partner, werkt als onderdeel van haar corporate sustainability beleid aan duurzaamheid en streeft naar voortdurende reductie van haar inpact op het milieu. Initiatieven zijn bijvoorbeeld het stimuleren van minder brandstofverbruik door minder reizen en meer elektronische communicatie, recycling en samenwerking met datacenters die de Golden Trust Standard hanteren. Zie de website van UNIT4.

Afval
Wij werken samen met SITA/Suez, een afvalverwerkingsbedrijf dat slim en duurzaam afval inzamelt, zodanig dat het als nieuwe grondstof dienst kan doen of als herbruikbare bouwstof.

De oude IT-apparatuur van Noordhoff Uitgevers wordt verwerkt door de firma Solid Circle. Van het aangeboden materiaal wordt gekeken wat herbruikbaar is (refurbish). Het restmateriaal wordt gerecycled.

Schoonmaak
Het schoonmaakbedrijf waarmee wij zaken doen, maakt gebruik van het microvezelsysteem. Door dit systeem worden er minder schoonmaakmiddelen gebruikt. Daarnaast zijn de gebruikte schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Drukwerk en pre-press
Noordhoff Uitgevers selecteert leveranciers van pre-press activiteiten en drukwerk van boeken op basis van een zorgvuldig selectieproces, waarbij o.a. de volgende criteria worden gehanteerd: technische productiemogelijkheden, productiecapaciteit, levertijden, (financiële) gezondheid en prijs. De huidige preferred suppliers zijn gevestigd in Polen, Spanje, Kroatië, Turkije, Nederland, Egypte, China en India.  

Wij hanteren voor deze leveranciers een Code of conduct met bepalingen die betrekking hebben op o.m. sociale en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code is onderdeel van de leveringsvoorwaarden en door ondertekening van een overeenkomst garandeert de leverancier te handelen in overeenstemming met de Code of conduct. Onze drukwerkleveranciers leveren m.i.v. februari 2012 uitsluitend producten op FSC papier (zie ook onderstaand, FSC-gecertificeerd).

Noordhoff Uitgevers controleert op naleving van de gestelde eisen. Een supplier-audit op locatie van de leverancier maakt deel uit van het selectieproces. Tijdens deze audit wordt nadrukkelijk gekeken naar de naleving van de eisen aan de arbeidsomstandigheden en milieugerelateerde onderwerpen. Pas nadat op basis van de audit gebleken is dat de potentiele leverancier voldoet aan de gestelde eisen komt de leverancier op de preferred supplier list. Vervolgens worden in een overeenkomst met de leverancier alle afspraken vastgelegd.

Tijdens de contractperiode worden alle leveranciers jaarlijks minimaal 1 of 2 keer bezocht, waarbij ook scherp wordt toegezien op naleving van de gemaakte afspraken.

De drukkers worden tevens gecontroleerd op het hebben van een ISO 14001 milieu certificaat of op hun bereidheid dat op afzienbare termijn te verkrijgen. Wij vragen bij speciale producten (zoals plastics) ondertekende verklaringen dat er geen giftige stoffen worden gebruikt.

FSC®-gecertificeerd
Sinds september 2013 is Noordhoff Uitgevers als bedrijf FSC®-gecertificeerd. Dit betekent dat de hele productketen van Noordhoff Uitgevers, inclusief alle leveranciers, FSC-gecertificeerd is en dat ons bedrijf een eigen FSC-licentienummer heeft. Dit licentienummer is FSC-C118189.

Wij voeren een actief FSC-beleid, naar de wereldwijde normering van de FSC-organisatie, en bewaken dit beleid continu. Alles is zorgvuldig beschreven en e.e.a. wordt jaarlijks door een externe partij namens FSC geaudit. We bereiken daarmee optimale controle over de kwaliteit en verantwoording van onze producten.

Noordhoff heeft gekozen voor de FSC-variant FSC Mix. Dit houdt in dat minimaal 70% van het papier in onze producten bestaat uit FSC-gecertificeerd materiaal en de rest van de gebruikte pulp is afkomstig van gecontroleerd verantwoord bosbeheer.
Sinds oktober 2013 plaatsen wij het FSC-logo met het licentienummer voor Noordhoff (FSC-C118189) op onze nieuwe producten en folders.

Het hoofdkantoor van FSC (Forest Stewardship Council, opgericht in 1993) bevindt zich in Bonn in Duitsland. De FSC-organisatie ontwikkelt en bewaakt wereldwijde standaarden voor bosbeheer en houtgebruik, gericht op verantwoord bosbeheer en behoud van oorspronkelijk bos. Er wordt gewerkt volgens het ketenprincipe (Chain of Custody, COC), dus vanaf het kappen van de boom tot de consument, waarbij iedere stap in deze keten wordt gedocumenteerd en vastgelegd.

Sinds 2009 laat Noordhoff Uitgevers (bijna) jaarlijks een CO2 Voetafdruk maken, ofwel een Footprint analyse. Hiermee krijg je als bedrijf inzicht in de eigen C02-uitstoot en een specificatie naar activiteit (elektriciteit, verwarming, papier, openbaar vervoer, auto, vliegreizen en overig). 

CO2 Voetafdruk van Noordhoff Uitgevers
De meest recente voetafdruk is gemeten over het jaar 2015. In dat jaar bedroeg de C02-uitstoot van Noordhoff Uitgevers 1,99 duizend ton (het jaar daarvoor was dat 2,16 duizend ton). Noordhoff Uitgevers wil blijvend werken aan reductie van CO2-uitstoot. Omdat een groot deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark, leggen we in ons duurzaamheidsbeleid extra focus op onze mobiliteit.


De CO2 Voetafdruk als  meetinstrument
De eerste CO2 Voetafdruk, in 2009, gold voor Noordhoff Uitgevers als nulmeting, waarna we vanaf 2010 een basis konden leggen voor een blijvend lagere CO2-uitstoot door middel van een serie CO2-reducerende maatregelen en activiteiten, zie Reduceren - een overzicht.

We meten de effecten daarvan jaarlijks met een nieuwe CO2 Voetafdruk, op basis waarvan we waar nodig nieuwe CO2-besparende maatregelen inplannen en uitvoeren.

Noordhoff Uitgevers is sinds 2009  klimaatneutraal
De resultaten van de CO2 Voetafdruk gebruiken wij sinds 2009 om de door Noordhoff Uitgevers veroorzaakte emissies te compenseren. Dit doen we met Gold Standard projecten, zie de pagina over Compenseren. Noordhoff Uitgevers opereert daarmee sinds 2009 volledig klimaatneutraal.

Sinds 2014 voert Noordhoff Uitgevers ook de certificaten Klimaatneutrale onderneming en Klimaatneutrale Producten. Het stappenplan Klimaatneutraal Gegarandeerd biedt een standaard voor ondernemingen om hun bijdrage aan het klimaatprobleem te verminderen, begeleid en afgegeven door de Climate Neutral Group. De meest recente her-verificatie vond plaats op 8 januari 2015.


Voetafdruk producten
Vanuit onze ketenverantwoordelijkheid bepalen wij sinds 2011, samen met de Climate Neutral Group, ook de CO2 Voetafdruk van onze producten. De totale CO2 voetafdruk van onze boeken bedroeg in 2014 1.780 ton. De bijdragen van materialen, processen en transport zijn ongeveer vergelijkbaar van grootte.