Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Docenten Geven Deze editie een 7.6

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Sluiten

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal

  • Geeft op heldere wijze inzicht in een zeer breed vakgebied;

  • activerend en enthousiasmerend leermiddel;

  • uitgebreide digitale ondersteuning voor docent en student.

  Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie geeft studenten op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en planologie. Het boek stimuleert studenten om zelf kritisch na te denken over omgevingsvraagstukken.

  "Een erg mooi vormgegeven boekwerk dat inhoudelijk een breed perspectief biedt op het vak."
           Curriculumontwerper - Hogeschool Arnhem Nijmegen

  "Mooi compleet naslagwerk op het domein van ruimtelijke ordening en planologie."
            Docent - Saxion

 • Op www.basisboekruimtelijkeordeningenplanologie.noordhoff.nl staan meerkeuzevragen per hoofdstuk, links naar interessante websites en excursies, een begrippenlijst en begrippentrainer. Voor docenten zijn er PowerPoints beschikbaar met de figuren en tabellen uit het boek.

  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Vijf soorten kennis zijn leidend in Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie: waar, wat, hoe, wie en waarmee. Na een inleidend hoofdstuk waarin het vakgebied gepositioneerd wordt, beschrijft het boek verschillende typen omgevingsgebieden en geeft het uitleg over de vraagstukken die in die typen gebieden spelen (waar). Daarna volgen beschrijvingen van in Nederland veel voorkomende typen ruimtegebruik en van de gebruikers (wat). Vervolgens geeft het boek uitleg over de belangrijkste inzichten met betrekking tot planning, planvorming en beleidsafstemming, en ruimtelijke wetgeving (hoe). Hierna volgen beschrijvingen van de ruimtelijk relevante actoren en hun rol (wie). Tot slot komen de door planologen gebruikte tools aan bod (waarmee).

  In deze geheel herziene tweede editie is gekozen voor een compactere vorm in tien hoofdstukken. Het boek is volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan de structurele veranderingen die het vakgebied de laatste jaren heeft ondergaan. De nadruk ligt in deze editie meer op ontwikkelingsprocessen dan op beleid. Relatief nieuwe elementen als burgerinitiatieven, de transformatie naar de circulaire economie, smart cities en het sturen op ruimtelijke kwaliteit hebben een prominente plek. Ook de invoering van de Omgevingswet in 2018 krijgt de nodige aandacht. Naast het bestemmingsplan krijgt ook het omgevingsplan uitgebreid aandacht, evenals de andere veranderingen in het planstelsel.

  Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie vraagt een actieve houding van studenten. Het boek bevat vele casussen, opdrachten en oefeningen, zodat studenten uitgebreid met de leerstof kunnen oefenen. Centraal staat dat zij zelf leren kijken en zien, en zelf leren nadenken over het ingrijpen in de leefomgeving. Het boek is geschreven voor de opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie, Civiele Techniek, Vastgoed en Makelaardij, Landscape Environment Management, Lerarenopleiding Aardrijkskunde (tweedegraads), Bedrijfskunde en Agribusiness en Built Environment.

 • Titel: Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie
  Auteur: Barbara Schijndel van
  Categorie: Bouwkunde & Civiele techniek
  Druk: 2
  Prijs: €49,50
  Pagina's: 422
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001861353
  Verschijningsdatum: 24-08-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs