Bedrijfseconomische thema's

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Bedrijfseconomische thema's

Sluiten

Bedrijfseconomische thema's

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • blended learning-methode
  • zes duidelijk afgebakende bedrijfseconomische thema's
  • thema's zijn in verschillende volgordes te behandelen.

  Dit boek besteedt (op postpropedeutisch niveau) aandacht aan zes belangrijke bedrijfseconomische thema's. Het is geschreven voor studenten aan economische hbo-opleidingen waarvan Bedrijfseconomie geen hoofdvak is. De thema's die aan bod komen, zijn: planning en besturing van bedrijven, werkkapitaalbeheer, beslissingscalculaties, internationale handel, financieel risicobeheer, en onderneming en maatschappij. Bedrijfseconomische thema's kan worden gezien als een vervolg op Basisboek Bedrijfseconomie of Bedrijfseconomie voor de dienstensector. De presentatie van de leerstof borduurt voort op de aanpak en inhoud van deze inleidende boeken. Het uitgangspunt is dat studenten zich de leerstof zelfstandig eigen moeten kunnen maken. Deze uitgave bevat een aantal elementen die dit stimuleren, zoals voorbeelden, tussenvragen, illustraties uit de vakpers en links naar relevante websites.

 • Op de ondersteunende website vinden studenten verdiepingsstof, vragen, casussen en opgaven. Docenten kunnen er terecht voor uitwerkingen en PowerPointpresentaties. Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Bedrijfseconomische thema's is geschreven vanuit het gezichtspunt van de niet-specialist. Het boek bevat daardoor geen diepgaande theoretische uiteenzettingen over de gekozen onderwerpen, maar biedt een zo praktisch mogelijke benadering met veel voorbeelden. De onderwerpen zijn dan ook minder diepgaand uitgewerkt dan in een boek dat primair bedoeld is voor studenten aan een bedrijfseconomische opleiding. Soms zijn elementen toegevoegd uit aanverwante vakgebieden om het desbetreffende onderwerp in een begrijpelijke context te plaatsen. Deze vijfde editie van Bedrijfseconomische thema's is een echte blended learning-methode geworden, waarbij op de ondersteunende website verdiepingsstof te vinden is. Ieder hoofdstuk eindigt in deze uitgave consequent met feedback op de veel voorkomende vragen van studenten. Verder is er aandacht voor financieringsvormen in de praktijk, zoals crowdfunding. Ook het onderwerp banktoezicht (Basel 3) is in deze uitgave opgenomen. Bedrijfseconomische thema's is geschreven voor de postpropedeutische fase van economische hbo-opleidingen waarvoor Bedrijfseconomie geen hoofdvak is, zoals Commerciële Economie en Management, Economie en Recht.

 • Titel: Bedrijfseconomische thema's
  Auteur: M.P. Brouwers, P.A.M. De Keijzer
  Categorie: Bedrijfseconomie
  Druk: 5
  Prijs: €74,95
  Pagina's: 560
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001867362
  Verschijningsdatum: 07-07-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs