Financieel management van non-profit organisaties

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Financieel management van non-profit organisaties

Sluiten

Financieel management van non-profit organisaties

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
 • Financieel management van non-profit organisaties behandelt de belangrijkste zienswijzen op dit thema en de toepassing in de Nederlandse praktijk. Daarmee sluit het goed aan op de behoefte aan zowel theoretische als praktische oplossingen voor problemen in het financieel management van non-profit organisaties. Dit studieboek benadert financieel management in de non-profitsector op drie verschillende manieren. Ten eerste bespreekt het relevante theorieën van sturing en beheersing van non-profit organisaties. Vervolgens komen de methoden en technieken van sturing aan bod, waaronder kostenanalyse, budgettering, prestatiemanagement en externe verslaggeving. Het laatste deel licht toe hoe de theorie en sturingstechnieken kunnen worden toegepast in de praktijk. Financieel management van non-profit organisaties is geschreven voor studenten in de hoofdfase van financiële opleidingen op hbo- en wetenschappelijk niveau. Daarnaast is het interessant voor professionals die op de hoogte willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het boek is ook beschikbaar als e-book.

 • Op de ondersteunende website vinden studenten extra casussen en PowerPoints. Voor docenten staan er de uitwerkingen van de vragen in het boek en op de website.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • De zevende editie van dit boek bevat de laatste stand van zaken in elke behandelde sector. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van agentschapstheorie, stewardship theorie en public management aan bod. Omdat er steeds meer behoefte is aan effectief bestuur en toezicht en handhaving van regels is er een nieuw hoofdstuk over Corporate Governance toegevoegd. Ook is er aandacht voor ethisch management. Tot slot zijn de hoofdstukken over de technieken van financieel management uitgebreid met cases en praktijkvoorbeelden.

  Voordelen

  • Bevat een stevig theoretisch kader
  • bespreekt de nieuwste ontwikkelingen
  • met aandacht voor thema’s als Corporate Governance en ethisch management.


  Over de auteur:

  Tom Groot is hoogleraar Management Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is voorzitter van de vakgroep Accounting en directeur van het daaraan gelieerde onderzoeksinstituut ARCA. Hij publiceert onder andere over financieel management en management control van commerciële en niet-commerciële organisaties. Jan van Helden is emeritus hoogleraar Management Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Groningen. Hij is actief als onderzoeker en docent. Recente publicaties hebben onder meer betrekking op prestatiemanagement in de publieke sector en het gebruik van accountinginformatie door politici.

 • Titel: Financieel management van non-profit organisaties
  Auteur: T.L.C.M. Groot, G.J. van Helden
  Categorie: Bedrijfseconomie
  Druk: 7
  Prijs: €55,50
  Pagina's: 384
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001875398
  Verschijningsdatum: 08-05-2017
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs