RTTI-certificering bij de Talen

07-05-2018

Sinds 2014 zijn er bij de talenmethoden van Noordhoff Uitgevers RTTI-gecertificeerde toetsen. Gedurende schooljaar 2017/2018 hebben we in verschillende klankbordgroepen en onderzoeken deze toetsen met docenten geëvalueerd.

Op basis van uw wensen zijn daarnaast varianten gemaakt van deze toetsen waarbij met name de omvang en de T2-vragen aangepast zijn. Van dit tweesporenbeleid nemen we komend schooljaar 2018/2019 afscheid om meer focus te leggen op de ontwikkelingen rond formatief evalueren en de wens vanuit de docenten. Dit betekent dat vanaf schooljaar 2018/2019 er geen nieuwe RTTI-gecertificeerde toetsen bij de Talenmethodes worden aangeboden. De bestaande gecertificeerde-RTTI-toetsen blijven gewoon beschikbaar.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten over de ontwikkelingen rondom formatief evalueren? Neem dan contact op met onze klantenservice.