Skip to Content


Bestellen online docentmateriaal schooljaar 2018/2019

Bestel hier uw online docentmateriaal voor het schooljaar 2018/2019. Maakt uw sectie al gebruik van het online docentmateriaal en gaat u niet van methode en/of editie wijzigen? U hoeft niet opnieuw te bestellen. Het online docentmateriaal wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Belangrijk! Wijzigingen en opzeggingen dienen uiterlijk op 15 mei 2018 bij ons binnen te zijn voor een tijdige verwerking.