Skip to Content

Binas

Binas is een handig naslagwerk voor leerlingen en docenten. Binas is verkrijgbaar voor vmbo bovenbouw en de Tweede Fase.

 

Binas voor havo/vwo bovenbouw


In 2013 is de de nieuwe 6e editie van Binas, het standaardwerk voor onderwijs in de natuurwetenschappen, verschenen. De Binas is in overleg met de NVON tot stand gebracht en is onmisbaar in verband met de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde en scheikunde Tweede Fase.

Bij de herziening is de opzet van de 5e editie zo min mogelijk aangetast. De indeling en nummering van de tabellen is zoveel mogelijk gehandhaafd.

(klik hier voor de omnummertabel ten opzichte van de 5e editie). 

In overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap en de actuele eindexamenprogramma’s zijn (gedeelten van) tabellen vervallen of toegevoegd.

De basiskleuren blauw, rood en groen blijven bij de tabellen voor de monovakken natuurkunde respectievelijk scheikunde en biologie gehanteerd. Soms is er sprake van samenhang binnen de monovakken en sluiten tabellen aan bij meerdere vakken. Dit is bij de betreffende tabellen aangegeven met een miniatuur venndiagram.

Meer informatie over Binas »

Bestel Binas havo/vwo 6e editie »