Skip to Content

Referentietoetsen bij Getal & Ruimte

 

Vanuit de Getal & Ruimte Docentenkit rekenen heeft u toegang tot referentietoetsen rekenen. Deze referentietoetsen zijn digitale, methodeonafhankelijke toetsen. De referentietoetsen sluiten qua opzet en niveau aan bij de rekentoets. In de 40 vragen van de referentietoets komen alle vier de domeinen aan bod. U kunt de referentietoets gebruiken als instaptoets, als tussentoets of als eindtoets.

 

De resultaten van de referentietoetsen geven een:

  • vergelijking met referentieniveau 1F, 2F en 3F;
  • vergelijking met eerdere resultaten van de leerling, de klas, de school en andere scholen;
  • terugkoppeling naar de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.


De referentietoets geeft u een goed beeld van het niveau van uw leerlingen. Zo kunt u gericht met uw leerlingen toewerken naar de rekentoets.

 

 

Terug >>