Skip to Content

Rekenen en Getal & Ruimte 12e editie onderbouw

In de 12e editie van Getal & Ruimte havo/vwo onderbouw en vmbo is rekenen een integraal onderdeel van de methode geworden. Dat wil zeggen dat het gratis wordt aangeboden voor scholen die gebruik gaan maken van deze 12e editie.

Rekenen integreren in het wiskundeonderwijs

Hiermee sluiten we met de 12e editie aan bij het advies van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) van 15 februari 2016 aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om voor vmbo (waar mogelijk, met apart rekenen voor leerlingen zonder wiskunde) en havo/vwo onderbouw het rekenen te integreren in het wiskundeonderwijs.

Flexibel in te zetten

De rekenboeken worden als los katern aangeboden bij de werkboeken, zodat een docent zo flexibel mogelijk het lesmateriaal kan inzetten: in aparte rekenlessen, in de wiskundeles of de leerling thuis of op school zelfstandig laten werken.

Online is er digitaal oefenmateriaal beschikbaar in de nieuwe digitale omgeving. Het digitale materiaal kan de voortgang van de leerling monitoren via praktische dashboards en stelt de docent in staat om meer gepersonaliseerd les te geven.
Voor de bovenbouw (zowel vmbo als havo/vwo) komen er losse boeken (2F en 3F) die wel separaat aangeschaft moeten worden, met een digitale component die via de online licentie toegankelijk is.

Het rekenmateriaal van de 12e editie van Getal & Ruimte kenmerkt zich door:

  • de mogelijkheid om gestructureerd zelfstandig aan de slag te gaan;
  • de vertrouwde Getal & Ruimte didactiek: eerst voordoen in theorie / voorbeeld, daarna al oefenend de benodigde vaardigheden verwerven;
  • complete digitale versie met adaptiviteit, veel oefenmateriaal en oefentoetsen.   

 

Start u nog niet met de 12e editie en wilt u wel aan de slag met rekenen bij Getal & Ruimte? Dan bieden we ook nog steeds onze rekenmethode Getal & Ruimte Rekenen.