Geen 2 havo boek meer in Getal & Ruimte 12e editie

08-02-2018

Anders dan in de 10e editie is er geen apart 2 havo leerboek meer in leerjaar 2 van Getal & Ruimte 12e editie.

Er is een 2 havo(vwo) boek. We hebben bij de nieuwe 2h(v) boeken de rustige opbouw van de 2h-delen van de 10e editie in acht genomen, waarbij we in plus-stof differentiëren naar vwo-niveau, zodat ook scholen met een tweejarige brede brugklas deze boeken kunnen gebruiken.

Samen met de testopgaven bedienen we hiermee ook de betere, snellere (vwo)leerlingen. Deze differentiatie staat duidelijk aangegeven in het boek en kan worden overgeslagen door de havo leerling. Een ideale mix tussen de oude havo en havo/vwo boeken.

In klas 3 blijft het zoals in de 10e editie: een 3 havo en een 3 vwo boek.