Getal & Ruimte sponsort Kangoeroewedstrijd 2018 –
schrijf nu in om mee te doen!

12-12-2017

Het is feest! W4Kangoeroe wordt in 2018 voor de 25e keer in Nederland georganiseerd! Getal & Ruimte van Noordhoff Uitgevers is de trotse sponsor van deze wedstrijd.

Bij een feest horen natuurlijk cadeautjes. Dit jaar zijn er daarom extra veel en mooie prijzen te winnen en te verdelen.

Doe mee mee met de W4Kan­goeroe­wed­strijd en schrijf u nu in! 

Het is de groot­ste Wiskun­de- en Reken­wed­strijd van Neder­land (135.000 deelnemers op 2300 scholen).

De Kangoe­roewed­strijd heeft als doel leerlin­gen te laten ervaren dat wiskun­de/rekenen voor ieder­een op zijn/haar eigen niveau heel leuk en uitda­gend kan zijn. 
De wed­strijd is geschikt voor alle leerlin­gen vanaf groep 3 van de basis­school tot en met 6 vwo.

De Kangoe­roewed­strijd wordt op donderdag 15 maart 2018 georganiseerd. 
In­schrij­ven kan tot en met 21 februa­ri 2017 via de website www.w4kan­goeroe.nl
Daar is nog veel meer informa­tie over de wed­strijd te vinden.

Scholen hebben begin december de bekende envelop met de posters, flyers en brieven ontvangen (deze zijn ook te downloaden van de website van kangoeroe). 
Heeft u niets ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@w4kangoeroe.nl