Engelstalig digitaal materiaal bij Numbers & Space 12e editie

05-03-2018

Bij de 12e editie van Numbers & Space is de hoeveelheid Engelstalig (digitaal) materiaal uitgebreid.

In de 12e editie is voor het eerst het digitale oefenmateriaal allemaal vertaald naar het Engels. Daarnaast bieden we ook Engelstalige toetsen, PowerPoints en een project over vaardigheden Engelse taal aan.

De instructievideo’s worden alleen Nederlandstalig aangeboden. In het digitale materiaal zijn deze instructievideo’s beschikbaar onder het kopje ‘Audio en Video’ van Numbers & Space leerjaar 1.