Moderne Wiskunde Tweede Fase

 • Geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo
 • Inzicht en structuur
 • Adaptief lesgeven: het digitale lesmateriaal sluit naadloos aan op de boeken
 • De leerling oefent op eigen niveau met de Vaardighedenlijn
Bestel uw beoordelingsmateriaal
Probeer 30 dagen gratis het digitale lesmateriaal.

Hoe werkt Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase?

Vanaf schooljaar 2015-2016 is er een nieuw examenprogramma wiskunde voor havo en vwo van kracht. Dit brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee en levert flinke verschuivingen op ten opzichte van het huidige examenprogramma. Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase is geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo. Vanzelfsprekend is het goede uit de vorige edities behouden.

Met Moderne Wiskunde koersen u en uw leerlingen met vertrouwen op het examen af. Succes gegarandeerd!

Inzicht en structuur
De twee belangrijkste kernwaarden van Moderne Wiskunde zijn nog steeds inzicht en structuur:

 • Elke paragraaf kent dezelfde opbouw. Uw leerling start met oriënterende/ontdekkende opdrachten, waarna de betreffende theorie wordt vastgelegd. De theorie gaat steeds vergezeld van één of meer volledig uitgewerkte voorbeelden. In het vervolg van een paragraaf verwerken uw leerlingen de theorie en oefenen zij hiermee. In de laatste opdrachten van een paragraaf wordt deze weer geïntegreerd in eerder verworven kennis.
 • Tijdens het maken van de oriënterende opdrachten ontdekt uw leerling hoe de wiskunde bij een bepaald onderwerp in elkaar steekt. Uw leerlingen leren niet alleen de theorie te reproduceren, maar krijgen ook de mogelijkheid om zelf een strategie te kiezen bij de aanpak van een probleem. Ook handig om de Wiskundige Denk Activiteiten uit te kunnen voeren. Wiskundige Denk Activiteiten maken ook onderdeel uit van het nieuwe examenprogramma. 

 

Moderne Wiskunde kent een aantal nieuwe elementen:

 • extra opdrachten in het Hulpboek bij het onderdeel Meer Oefenen;
 • wiskundige denkactiviteiten;
 • uitdagende opdrachten.

Meer Oefenen
De nieuwe examenprogramma’s zijn meer gericht op algebraïsche vaardigheden. Moderne Wiskunde helpt leerlingen om deze goed onder de knie te krijgen. Tijdens het leerproces kunnen leerlingen een uitstapje maken naar het onderdeel Meer Oefenen, dat in het Hulpboek is opgenomen. Daarin zijn opdrachten opgenomen, die aansluiten bij de kernvaardigheden die leerlingen moeten beheersen in bepaalde paragrafen. Naar deze opdrachten wordt verwezen met de letter H.

Wiskundige denkactiviteiten
In de centrale/school examens komen zogenaamde wiskundige denkactiviteiten voor (zgn. onderzoeksvragen.) Binnen Moderne Wiskunde traint de leerling zich met het maken van deze opgaven. Deze opdrachten worden gekarakteriseerd door het feit dat een leerling zelf zijn aanpak kiest en er geen voorgeschreven stappenplan doorlopen kan worden. Zij worden aangeduid met een herkenbaar symbool.  

Uitdagende opdrachten
Voor de talentvolle leerling of de leerling die zich graag laat uitdagen, hebben wij een pagina met Uitdagende opdrachten opgenomen. Deze hebben diverse kenmerken. Soms het karakter van een denkactiviteit, soms een steviger doorrekenprobleem.

Het digitale lesmateriaal van de 11e editie is geheel vernieuwd en biedt vele mogelijkheden. Veel van het digitale lesmateriaal is paragraaf- of hoofdstukvervangend.

Voor de leerling

Moderne Wiskunde Tweede Fase 11e editie online voor de leerling biedt o.a.:

 • uitwerkingen;
 • training van belangrijke vaardigheden;
 • applets en animaties met extra uitleg bij de theorie;
 • oefenproefwerk bij elk hoofdstuk.

Moderne Wiskunde Tweede Fase online is een bovenbouwlicentie, zodat uw leerling beschikking heeft over het digitale lesmateriaal van alle streams en leerjaren van de Tweede Fase.

Voor de docent

Voor de docent biedt Moderne Wiskunde het online Docentenpakket met o.a.:

 • proefwerken met RTTI-aanduiding;
 • een database met losse proefwerkopdrachten;
 • een leerling volg systeem gekoppeld aan de leerling-ICT;
 • presentatie animaties (Geogebra). 

Bestel het Docentenpakket >>

Informatie nieuwe examenprogramma’s

In 2015 zijn de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in het havo en vwo ingevoerd. Dat betekent dat uw leerlingen in de havo in 2017 eindexamen doen op basis van dit nieuwe programma en uw vwo leerlingen een jaar later in 2018.

De nieuwe examenprogramma’s hebben een andere inhoud en leggen andere accenten dan de huidige wiskundeprogramma’s.
Op deze pagina vindt u het overzicht voor de verschillende wiskundeprogramma’s, waarin wordt aangegeven hoe de wijzigingen ten opzichte van de oude programma’s uitpakken.  

Bekijk de gewenste informatie en tabellen met de wijzigingen van het nieuwe examenprogramma 2015 >>  

Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase biedt per leerjaar:
 • leerboeken;
 • hulpboek + online (niet bij wiskunde D, hier is alleen het hulpboek beschikbaar);
 • Moderne Wiskunde online;
 • uitwerkingenboeken;
 • Docentenpakket online.

Het hulpboek bevat een knoppencursus voor de grafische rekenmachine (Casio en TI), uitgewerkte voorbeeldproefwerken met hints en verwijzingen bij ieder hoofdstuk en de antwoorden op alle opdrachten uit het leerboek. Het onderdeel -Meer Oefenen- is nieuw. Deze opdrachten helpen de leerling om de vaardigheden bij een paragraaf beter in te trainen.  

Methodelicentie en tablet + online licentie
Naast het reguliere aanbod is Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase ook als licentie te bestellen. Een compleet pakket met lesmateriaal, papier en digitaal, voor een vaste prijs per leerling per jaar. Ook kunt u met Moderne Wiskunde Tweede Fase geheel digitaal werken.

 

Bij de methode

Vraag nu uw beoordelingsmateriaal aan

Selecteer hieronder de materialen uit de nieuwste editie die u wilt beoordelen. Wilt u daarnaast ook producten uit andere jaren bestellen? Ga naar de webshop voor het complete overzicht.

Searchform
Titel
ISBN
Type product
Prijs per stuk
Aantal
9789001850579
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001841546
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001841553
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001850715
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001841560
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001841577
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+