Skip to Content
Moderne Wiskunde Tweede Fase

Moderne Wiskunde Tweede Fase

 • Geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo
 • Adaptief lesgeven: het digitale lesmateriaal sluit naadloos aan op de boeken
 • De leerling oefent op eigen niveau met de Vaardighedenlijn
 • Voor schooljaar 2019/2020: leerjaar 4, 5 en 6 beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen

 

Met Moderne Wiskunde naar het examen

Vanaf schooljaar 2015-2016 is er een nieuw examenprogramma wiskunde voor havo en vwo van kracht. Dit brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee en levert flinke verschuivingen op ten opzichte van het huidige examenprogramma. Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase is geheel geschreven op basis van het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo. Vanzelfsprekend is het goede uit de vorige edities behouden.

Meer weten over het vernieuwde examenprogramma >> 

De perfecte examenvoorbereiding

Met Moderne Wiskunde koersen u en uw leerlingen met vertrouwen op het examen af. Succes gegarandeerd!

Nieuw is bovendien Examensprint: een online en adaptieve examentrainer met échte Cito-examens, met inhoudelijke, rijke feedback én studieadvies op maat. Zo komt wiskunde herkenbaar dichterbij!

Naar Examensprint

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar de nieuwe editie van Moderne Wiskunde? Bekijk direct een hoofdstuk in het bladerboek!

Glasheldere structuur

Elke paragraaf kent dezelfde opbouw. Uw leerling start met oriënterende opdrachten, waarmee uw leerling ontdekt hoe de wiskunde bij een bepaald onderwerp in elkaar steekt. Vervolgens wordt de betreffende theorie weergegeven. De theorie gaat steeds vergezeld van één of meer volledig uitgewerkte voorbeelden. In het vervolg van een paragraaf verwerken uw leerlingen de theorie en oefenen zij hiermee.

In de laatste opdrachten van een paragraaf wordt deze weer geïntegreerd in eerder verworven kennis. Uw leerlingen leren op deze manier niet alleen de theorie te reproduceren, maar krijgen ook de mogelijkheid om zelf een strategie te kiezen bij de aanpak van een probleem.

Beoordelingspakket aanvragen

Wiskundige denkactiviteiten

In het eindexamen en in de schoolexamens komen wiskundige denkactiviteiten voor, de zogenaamde onderzoeksvragen. Binnen Moderne Wiskunde traint de leerling zich met het maken van deze opgaven.

Deze opdrachten worden gekarakteriseerd door het feit dat een leerling zelf zijn aanpak kiest en er geen voorgeschreven stappenplan doorlopen kan worden. De wiskundige denkactiviteiten worden aangeduid met een herkenbaar symbool. 

Proeflicentie aanvragen

Meer oefenen

De nieuwe examenprogramma’s zijn meer gericht op algebraïsche vaardigheden. Moderne Wiskunde helpt leerlingen om deze goed onder de knie te krijgen. Tijdens het leerproces kunnen leerlingen een uitstapje maken naar het onderdeel Meer Oefenen, dat in het Hulpboek is opgenomen. Daarin zijn extra opdrachten opgenomen, die aansluiten bij de kernvaardigheden .

Het hulpboek bevat een knoppencursus voor de grafische rekenmachine (Casio en TI), uitgewerkte voorbeeldproefwerken met hints en verwijzingen bij ieder hoofdstuk en de antwoorden op alle opdrachten uit het leerboek.

Beoordelingspakket aanvragen

Uitdagende opdrachten

Voor de talentvolle leerling of de leerling die zich graag laat uitdagen, hebben wij Uitdagende opdrachten opgenomen. Deze hebben diverse kenmerken: soms het karakter van een denkactiviteit, soms een steviger doorrekenprobleem.

 

Beoordelingspakket aanvragen

Digitaal lesmateriaal

Het digitale lesmateriaal van de 11e editie is geheel vernieuwd en biedt vele mogelijkheden. Veel van het digitale lesmateriaal is paragraaf- of hoofdstukvervangend.

Moderne Wiskunde Tweede Fase 11e editie online voor de leerling biedt onder andere:

 • uitwerkingen;
 • training van belangrijke vaardigheden;
 • applets en animaties met extra uitleg bij de theorie;
 • oefenproefwerk bij elk hoofdstuk.

Proeflicentie aanvragen

 

Arrangement

Bekijk het aanbod voor leerling en docent. 

  • leerboeken
  • hulpboek + online (niet bij wiskunde D, hier is alleen het hulpboek beschikbaar)
  • uitwerkingenboeken
  • volledig online (niet bij wiskunde D)


  Moderne Wiskunde Tweede Fase online is een bovenbouwlicentie, zodat uw leerling beschikking heeft over het digitale lesmateriaal van alle streams en leerjaren van de Tweede Fase.


  Beoordelingspakket aanvragen >>

  • de complete inhoud van Moderne Wiskunde online voor uw leerlingen
  • docentenhandleiding
  • proefwerken met RTTI-aanduiding
  • een database met losse proefwerkopdrachten
  • een leerlingvolgsysteem
  • GeoGebra-animaties bij veel theorie

   

   


  Docentenpakket bestellen >>