Wiskunde in mijn profiel

Heb je wiskunde in je profiel? Moet je een keuze maken voor A, B, C of D? Kijk hieronder voor meer informatie over de profielkeuze voor havo en vwo. De informatie in de brochure geldt voor het nieuwe eindexamenprogramma dat in 2015 is ingevoerd voor de examens die vanaf 2017 (havo) / 2018 (vwo) worden afgenomen.