De Junior Bosatlas Topo

Geografische kennis opbouwen, gecombineerd met slim gebruik van de atlas. Zo beklijft topografische kennis wél!

Over De Junior Bosatlas Topo

De wereld in je bol!

De Bosatlas heeft een leerlijn ontwikkeld om met succes topografie te leren en te onthouden: De Junior Bosatlas Topo. De aanpak combineert het opbouwen van een geografisch referentiekader (de wereld in je bol) met slim gebruik van de atlas. Deze aanpak leidt tot topografische kennis die wel beklijft!

Een complete aanpak 

De leerlijn bestaat uit een totaalpakket van De Junior Bosatlas 6de editie, Topo Taken werkboeken, Topo Taken antwoordenboeken en Topo Online.

De Junior Bosatlas 6e editie
De atlas is geheel toegesneden op de wereld van nu. Nieuwe wegen, nieuwe grenzen en nieuwe namen zijn ingetekend. En er zijn tientallen kaarten toegevoegd over onderwerpen die aansluiten bij het vak aardrijkskunde en bij de wereld van de leerling.

Topo Taken werkboeken en antwoordenboeken

 • Topo Taken werkboeken voor Nederland, Europa en de wereld.
 • Bij elk werkboek een ingevulde variant, het antwoordenboek.
 • Bij elke taak wordt gebruik gemaakt van De Junior Bosatlas, 6e editie.
 • De inhoud van de werkboeken loopt parallel met de kaartenreeksen in de atlas.
 • Zelfstandig aan de slag met topotaken, atlastaken en regiotaken.
 • Leerling kan volledig zelfstandig aan de slag en met het antwoordboek de taken nakijken.
 • Een taak is in een periode van ca. 20 minuten af te ronden, inclusief nakijken.

Topo Online
Naast de atlas en de werkboeken kunt u Topo Online gebruiken voor het (verder) inoefenen, herhalen en toetsen.
 

300 Topo Toppers

Topografie is in de eerste plaats het opbouwen van een kaartbeeld aan de hand van de 300 zorgvuldig geselecteerde namen: 100 voor Nederland, 100 voor Europa en 100 voor de wereld. Deze 300 Topo Toppers zorgen ervoor dat leerlingen een topografisch referentiekader opbouwen. Dat kader noemen we ‘de wereld in je bol’.

Leer je weg in de atlas 
Wat doe je als je namen tegenkomt die niet bij de Topo-Toppers horen? Simpel, die namen zoek je op in de atlas. Dankzij het opgebouwde kaartbeeld kun je de nieuwe plaatsen al snel verbinden met namen in ‘de wereld in je bol’. Een onbekende plaats ligt in een land dat je al kent, langs een rivier die je al geleerd hebt of vlakbij een bekende hoofdstad.

Topo leren op verschillende manieren 
Sommige leerlingen kunnen dagenlang oefenen met blinde kaarten, bij andere kinderen gaat topo pas leven als ze verhalen horen bij de plaatsen die ze moeten leren. En voor weer anderen is een spelelement aantrekkelijk. De Junior Bosatlas Topo biedt een breed scala van werkvormen, zowel op papier als digitaal. Heel veel variatie, binnen een gestructureerde aanpak. Topografische kennis zakt snel weg. Daarom is herhaling cruciaal!

Topo leren op verschillende manieren 

Sommige leerlingen kunnen dagenlang oefenen met blinde kaarten, bij andere kinderen gaat topo pas leven als ze verhalen horen bij de plaatsen die ze moeten leren. En voor weer anderen is een spelelement aantrekkelijk. De Junior Bosatlas Topo biedt een breed scala van werkvormen, zowel op papier als digitaal.

Zelfstandig werken
De leerlingen kunnen zelfstandig met het materiaal aan de slag. De leerling kijkt zijn antwoorden na met het antwoordenboek. Het aanvullend en ondersteunend materiaal is vooral bedoeld voor als u wat extra’s wilt doen.

Aanvullend en ondersteunend materiaal 
Voor een klassikale start en afronding is digibordmateriaal voorhanden. Ook is er een compacte handleiding met kopieerbladen voor huiswerk en toetsen beschikbaar.

Topo Online: extra oefenen met de computer of tablet 

Topo Online is volledig gericht op het aanleren van de basistopografie (CITO-100-lijsten). Topo Online kan gebruikt worden naast de werkboeken voor het (verder) inoefenen, herhalen en toetsen en is toegankelijk via Mijnklas.nl. Via het leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van uw leerlingen bijhouden en desgewenst het pakket aan te leren namen vergroten en toetsen samenstellen.

Opbouw

 • drie oefenmodules voor Nederland, Europa en de wereld
 • per module dertien taken rond afzonderlijke regio’s/landen
 • de taken volgen de opbouw van De Junior Bosatlas in volgorde en gebiedsselectie
 • iedere taak omvat een vijftal opdrachtvormen, gevolgd door een oefentoets en een eindtoets
 • met afsluitende totaaltoetsen voor Nederland, Europa en de wereld
 • leerlingen kunnen met de totaaltoetsen een officieel diploma verdienen
 
Vijf oefenvormen
 • Wat ligt waar
 • Wijs aan
 • Flitswoorden
 • Kijk en kies
 • Quiz

Lees meer...

Meer over de methode De Junior Bosatlas Topo