Skip to Content

Wijzer! Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde brengt de wereld in de klas, met panoramische kijkplaten, voorleesverhalen en animaties op het digibord. Alle lesstof in één leerwerkboek, overzichtelijk voor u en uw leerlingen.

Er is een overgang mogelijk van een leerwerkboek naar werken online. Dat sprak ons erg aan.

Dennis de Jager
Leerkracht NBS Dirk van Veen

Over Wijzer! Aardrijkskunde

Een reis door de wereld

Wijzer! Aardrijkskunde prikkelt de nieuwsgierigheid, brengt kennis en begrippen bij en laat kinderen die toepassen in activerende taken. Die taken zijn afwisselend en uitdagend, en geven ruimte voor ieders talent. Daarnaast krijgt de samenhang van de zaakvakken ieder jaar aparte aandacht in een drietal SamenWijzer!-lessen.

Wijzer! Aardrijkskunde is bestemd voor groep 5 tot en met 8, en behandelt alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld – domein Ruimte.

De Wijzer!-aanpak
Alles begint met een belangstellende en gemotiveerde houding.  Daarom start elk hoofdstuk met een boeiende kijkplaat: een animatie met een voorleesverhaal en opdrachten die kinderen laten nadenken over het onderwerp. Daarna ontwikkelen ze in de basislessen kennis en vaardigheden en verwerken die in opdrachten. Vervolgens gaan de kinderen met activerende taken aan de slag. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo ontdekt en ontwikkelt elk kind zijn talent!

Topografie met de Bosatlas!
De vierde les van elk hoofdstuk is een topografieles. Voor de topografie van de namen van de provincies, belangrijkste steden, wateren en deelgebieden volgt Wijzer! Aardrijkskunde de lijst van 300 namen uit de domeinbeschrijving.

In groep 5 leren de kinderen hun eerste kaartvaardigheden. In groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7 komt de topografie van Europa aan de orde en in groep 8 die van de overige werelddelen.

De Junior Bosatlas en de oefensoftware De Junior Bosatlas Topo Online ondersteunen de ontwikkeling van kaartvaardigheden en topografische kennis.

Opbrengstgericht werken door helder gestructureerde lessen en expliciete leerdoelen
Structuur geeft kinderen en leerkrachten houvast. Kinderen werken prettig en overzichtelijk in één leerwerkboek. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. Een les begint altijd met de leerdoelen en sluit af met een terugblik. De leerprestaties van de leerlingen worden systematisch en doelgericht verbeterd en de effectiviteit van het onderwijs wordt verhoogd. Wijzer! volgt voor de basislessen het model van directe instructie.
 

Directe instructie
Via de handleiding en het digibord worden de stappen van de les ondersteund: terugblik, instructie, begeleide inoefening, zelfstandig werken (eventueel met verlengde instructie) en de lesafsluiting met terugblik en terugkoppeling. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over IGDI in Wijzer!

Gemak door eenvoudige lesvoorbereiding en interactieve digibordsoftware

Een les moet gemakkelijk gegeven kunnen worden. Daarom is er een complete en heldere handleiding. De stappen van de les volgen elkaar logisch op. Met het digibord wordt u nog gemakkelijker door de stappen van de les gevoerd. Ook een invalkracht kan zonder problemen verder gaan met de lesstof op het punt waar u gebleven bent. 

Voor alle kinderen
Wijzer! is een methode voor alle kinderen. De zelfstandig uit te voeren taken in elk hoofdstuk zijn gericht op meervoudige intelligentie en kunnen op elk niveau worden uitgewerkt.
Voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken, is er de digitale leeshulp. Deze biedt auditieve en visuele ondersteuning bij de verlengde instructie. Er is ook taalondersteuning voor begrippen en lastige woorden.
Voor kinderen die meer aankunnen staan er in elk hoofdstuk extra opdrachten; bij de activerende taken kiezen zij voor één van de twee meer complexe verdiepingstaken.

Doorlopende leerlijn
Wijzer! sluit goed aan bij de Noordhoff-methoden voor het voortgezet onderwijs. Dezelfde begrippen worden gebruikt en opdrachten volgen vaak dezelfde opbouw van reproductie naar toepassing. Zo wordt de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wel heel makkelijk gemaakt!

 

Alle lesstof voor een jaar is opgenomen in één leerwerkboek. Maar de methode is ook volledig digitaal beschikbaar. De hoofdthema’s zijn landbouw, landschap, mensen, industrie en dienstverlening. Deze thema’s komen in elke jaargroep met een andere inhoud terug. Bekijk het leerstofoverzicht

Houvast door een vaste hoofdstukopbouw
Elk hoofdstuk van Wijzer! Aardrijkskunde kent de volgende vaste structuur:

Les 1 Verkennen van onderwerp aan de hand van een kijk- en doeplaat en een realistisch belevingsverhaal.
Les 2 en 3 Aanleren van de basisstof. Met duidelijk geformuleerde leerdoelen aan begin en einde van de les. Duidelijke instructieteksten, gevarieerde opdrachten. Bekijk de lesbeschrijving van een instructieles.
Les 4 Topografieles.
Samenvatting en Test jezelf Leerlingen lezen het geleerde nog eens na in een samenvatting per les en maken een diagnostische toets.
Toets Toets met vragen geordend naar reproductie, toepassing en inzicht.
Kies je taak Vier activerende taken, aan de hand van bronnenmateriaal. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien. 
De taken zijn in te zetten als onderdeel van de basislessen, na de verwerkingsopdrachten, of na de toets, als herhaling/verdieping.

Vakoverstijgend werken met SamenWijzer!
Na hoofdstuk 1, 3 en 5 is een SamenWijzer!-les opgenomen waarin een verbinding wordt gelegd tussen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek, bijvoorbeeld aan de hand van overkoepelende thema’s als Op reis en Voedsel. Deze les is in te zetten als reguliere les, of als start van een project.

U kiest zelf: een compacte of meer uitgebreide route
Wijzer! Aardrijkskunde is met vijf hoofdstukken van vier basislessen kerndoeldekkend. U kunt het basispakket van 20 lessen uitbreiden met activerende taken en SamenWijzer!-lessen tot maximaal 38 lessen per week. 

Alle stof in één leerwerkboek én op de tablet
De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Aardrijkskunde is ook geheel digitaal beschikbaar.

Combinatiegroepen
Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken met Wijzer! De afwisseling van klassikale instructies met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten maakt de lesmethode zeer geschikt voor combinatiegroepen.

Alle lesstof van een schooljaar is opgenomen in één leerwerkboek. Daarnaast is Wijzer! Aardrijkskunde ook geheel digitaal beschikbaar, met instructie-, verwerkings- en toetssoftware. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen boeken, digitale leerstof of een combinatie van beide.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geeft u les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kunt u controlevragen klassikaal behandelen. Maar u kunt de leerlingen de vragen ook laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat u nodig heeft om uw leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. Op deze manier krijgen de kinderen direct feedback op hun antwoorden, ze zien in hun eigen dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De kinderen zijn hier erg enthousiast over! 
Ook aan kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn is gedacht. In de software worden teksten gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kunt u de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op uw dashboard ziet u meteen de resultaten per leerling.

Proeflicentie
De methodesoftware is een volwaardige digitale omgeving met mooie en praktische extra’s. Vraag een gratis proeflicentie aan en ontdek het zelf.

De Junior Bosatlas Topo Online
De Junior Bosatlas Topo Online is de aanbevolen oefensoftware bij Wijzer! Aardrijkskunde. Met deze oefensoftware leren kinderen de basistopografie (CITO 100-lijsten). De leerlingensoftware kan worden gebruikt voor het verder inoefenen, herhalen en toetsen. U kunt de vorderingen van de leerlingen bijhouden, desgewenst het pakket aan te leren namen vergroten en toetsen samenstellen. De software is toegankelijk via Mijnklas.nl

Bekijk de brochure over De Junior Bosatlas Topo Online. 

Blender
Het beste van boeken én digitaal!

De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender? Bekijk de film.

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier. Lees hier de voorwaarden.

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

De activerende taken in Wijzer! geven een concrete invulling aan het abstracte begrip ‘21ste-eeuwse vaardigheden’.

De taken zijn uitdagend en doen een beroep op het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.  Ze worden uitgedaagd tot creatief denken en een onderzoekende houding. Digitale vaardigheden zijn daarbij van belang, net als kritische vaardigheden bij het beoordelen van gevonden bronnen. Verder zijn veel taken samenwerkingstaken. Daarmee trainen de kinderen op een vanzelfsprekende manier hun communicatieve en sociale vaardigheden.

Bekijk het filmpje over Wijzer! en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Meer over de methode Wijzer! Aardrijkskunde

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Wijzer! Aardrijkskunde? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 6.
Wil je materialen van andere groepen bekijken? Vraag een beoordelingspakket aan.

Thema- en informatiemiddagen Zaakvakken

Leer de nieuwe generatie zaakvakkenmethoden beter kennen en in te zetten! Papier, digitaal of een combinatie van beide? Laat je informeren over Wijzer! De Serie: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Wereldoriëntatie.

> Bekijk onze agenda 2018-2019 

 

Nieuws

Nieuwsbrief Wijzer! Aardrijkskunde

Wil je op de hoogte blijven van relevant nieuws over Wijzer! Aardrijkskunde?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.