The Team

The Team

Susan, David, Robin en Kate, de vier leden van The Team, maken van Engels een vak waar iedereen enthousiast van wordt.

Vanzelfsprekend Engels leren met The Team

Engels is overal, dus waarom niet in de klas? Met The Team maken kinderen op een aantrekkelijke en praktische manier kennis met deze wereldtaal. De lessen zijn leuk om te krijgen en makkelijk om te geven.

Structuur

Lesopbouw

Iedere les van The Team begint met een verkenning van het doel. Daarna volgt een uitleg en gaan de leerlingen zelf aan de slag. Een terugblik op het doel rondt de les af.

Groep 5 en 6
Voor groep 5 en 6 zijn er twee lespakketten van 6 units. Per lespakket zijn er 30 lessen van 30 minuten. 

Een unit bestaat uit:

 • 3 basislessen
 • 1 Team Task
 • 1 herhalings- of verdiepingsles

Groep 7 en 8
Voor groep 7 en 8 zijn er twee lespakketten van 6 units. Per lespakket zijn er 36 lessen van 45 minuten (waarvan 30 minuten zelfstandig werken).

Een unit bestaat uit:

 • 4 basislessen
 • 1 Team Task of toets
 • 1 herhalings- of verdiepingsles

Combinatiegroepen
The Team is flexibel opgezet, waardoor u er ook makkelijk mee werkt in combinatiegroepen. Doordat er twee lespakketten zijn voor de groepen 5 en 6, kan de leerkracht in het ene jaar voor beide groepen het ene pakket gebruiken en in het volgende jaar het andere pakket. Voor de groepen 7 en 8 geldt hetzelfde. In een combinatiegroep 6/7 kan de leerkracht met groep 6 aan de slag, terwijl groep 7 zelfstandig werkt.

Inhoud en didactiek

Met The Team leer je écht Engels
The Team legt het accent op luisteren en spreken en het opbouwen van woordenschat. De leerlingen horen de teksten uit de mond van native speakers: Engels zoals het hóórt te klinken. Lezen en schrijven komen natuurlijk ook aan bod. De kinderen lezen mee met de dialogen die ze horen en in de opdrachten vullen ze woorden in, maken ze zinnen compleet en lossen ze puzzels op.

Cliffhangers
De avonturen die de vier leden van The Team beleven, vormen de rode draad in de lessen. Daarin komen herkenbare, dagelijkse thema’s aan bod, zoals het inrichten van je eigen kamer, een fietsongeluk en een bezoek aan een shopping mall. Het verhaal loopt binnen één of twee units van de ene les door in de andere, zodat de leerlingen altijd weer uitkijken naar de volgende les.

Natuurlijk voldoet The Team aan de kerndoelen Engels in het basisonderwijs zoals geformuleerd door het SLO.

Toetsing
U kunt kiezen uit een toets of een Team task. Bij een Team Task hebben de kinderen niet het gevoel dat ze getoetst worden.

Groep 5 en 6
Na de basislessen volgt in iedere unit een Team Task. De leerlingen voeren in groepjes een eindopdracht uit, waarbij ze de nieuwe kennis en vaardigheden kunnen toepassen.

Groep 7 en 8
De leerkracht kan in groep 7 en 8 na de basislessen kiezen tussen een Team Task en een toets. De toetsen zijn snel en efficiënt te registreren.

Met The Team klaar voor Cito Me2! Engels

The Team houdt rekening met de woordenlijsten die de basis vormen voor de Me2! Engels toetsen van Cito voor groep 7 en 8. 

Digitaal

The Team laat je horen hoe het klinkt

De Dr. Digi digibordsoftware is een belangrijk onderdeel van The Team. Native speakers laten alle luisterteksten uit het doeboek en het werkboek ook horen. 

De digibordsoftware maakt Engels nóg leuker:

 • Uitgesproken woordenlijsten.   
 • Toetsen met antwoorden.
 • Herhalingsoefeningen met antwoorden.
 • Liedjes met bladmuziek (karaoke). 
Mogelijkheid om bronnen toe te voegen voor een koppeling aan de actualiteit.
 

Differentiatie in The Team

De doeboeken en werkboeken van The Team houden op de volgende manieren rekening met de verschillen in taalvaardigheid binnen de groep.

 • De opdrachten in de doeboeken en werkboeken hebben een opklimmende moeilijkheidsgraad.
 • In iedere les staat een steropdracht voor tempodifferentiatie en een opdracht voor niveaudifferentiatie.
 • Bij iedere unit zijn kopieerbladen met herhalings- en verdiepingsopdrachten beschikbaar.

De leerlijn loopt door in de verdiepingsopdrachten. Dus géén zoethoudertjes.