Skip to Content
Deze website van Noordhoff Uitgevers maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies >
Akkoord   Weigeren
 

Privacy & Cookies

Het werken met digitaal lesmateriaal kent grote voordelen: het maakt meer maatwerk voor leerlingen mogelijk en het maakt voor docenten eenvoudig inzichtelijk wat een leerling met de lesstof gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is. Ook biedt digitaal lesmateriaal veel mogelijkheden op het gebied van verdieping én verlevendiging van de lesstof. Noordhoff Uitgevers biedt haar lesmateriaal zowel gedrukt, digitaal als in combinatie daarvan aan.

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze producten. Persoonlijke gegevens van onze klanten en van de bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. 

Privacyverklaring onderwijs
In onderstaande privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Noordhoff Uitgevers bij het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen
Noordhoff Uitgevers heeft het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - versie 2.0' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Noordhoff Uitgevers is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Noordhoff Uitgevers altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Bewerkersovereenkomst
In de Bewerkersovereenkomst van Noordhoff Uitgevers is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Noordhoff Uitgevers hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die deel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.


Privacy Bijsluiters
In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze gegevens in opdracht van de school worden verwerkt.


Persoonsgegevens docenten/leerkrachten, relaties
Noordhoff Uitgevers verwerkt uw gegevens in het kader van haar dienstverlening. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer u zich abonneert op een uitgave, een presentexemplaar of andere publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Noordhoff Uitgevers. 

Noordhoff Uitgevers verwerkt in dit kader onder andere: contactgegevens (waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegeven, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt dit schriftelijk melden bij Noordhoff Uitgevers, afdeling Klantenservice, Postbus 58, 9700 MB, Groningen of ga naar het contactformulier op Mijn Noordhoff.   

Gebruik van cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze websites. We doen dit om de sites zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.


Noordhoff Uitgevers en andere websites
Als u via een link op de website van Noordhoff Uitgevers op een website van een andere website terecht komt is Noordhoff Uitgevers niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen
Noordhoff Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.

Branchereglement en meer info
Noordhoff Uitgevers conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU, onze brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen. Lees hier meer over privacy met betrekking tot leermiddelen.

Heeft u vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door Noordhoff Uitgevers, neem dan contact met ons op via Mijn Noordhoff