Stepping Stones Junior

Stepping Stones Junior

Met voorsprong naar de brugklas? Stepping Stones Junior vormt een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikt methode Engels in het VO.

Met voorsprong naar de brugklas met Stepping Stones Junior!

Eenvoudig, stapsgewijs Engels leren, geïnspireerd door pakkende filmpjes en leuke, activerende werkvormen. Dat is Stepping Stones Junior! Engels leren kan al vanaf groep 1. Starten is ook mogelijk in groep 5 en 7. U kunt elk jaar kiezen hoe u werkt: volledig digitaal, met leerwerkboeken of een mix van beide.

Realistisch Engels in leuke filmpjes

Elke les start met een inspirerend filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten acteren en spreken in herkenbare, Nederlandse situaties.

In idioomfilms herhalen ze nieuwe woorden en zinnen op naspreeksnelheid. Met Flash Cards en opdrachten leren leerlingen de woorden. Aan het eind van de les begrijpen ze het filmpje helemaal. Een succesbeleving! In totaal biedt Stepping Stones Junior 1180 woorden, gekozen op basis van internationale frequentielijsten.

Opbouw in vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven
De methode loopt gelijk met de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren, daarna spreken en vervolgens leert het kind lezen en schrijven.

  Luisteren Spreken Lezen  Schrijven
Jaar 1-2 / Step 1 x x    
Jaar 3-4 / Step 1 x x    
Jaar 5 / Step 2 x x x  
Jaar 6 / Step 2 x x x x
Jaar 7 / Step 3 x x x x
Jaar 8 / Step 3 x x x x

Rijk aan activerende en coöperatieve werkvormen
Stepping Stones Junior bevat veel leuke en activerende werkvormen zoals Total Physical Respons, liedjes, raps, spellen, drama en coöperatieve werkvormen. Dit stimuleert leerlingen om op speelse wijze in het Engels te communiceren.

Luister hier het liedje We love petsEn beluister ook de chant What I like best.

Doeltaal = voertaal
In de lessen wordt alleen Engels gesproken. In de handleiding staan alle leerkrachtinstructies in het Nederlands, maar de instructies die de leerkracht geeft, zijn ook vermeld in het Engels.

Eenvoudig stapsgewijs Engels geven
Lesgeven en leren: het gaat vanzelf. U ziet in één oogopslag wat er moet gebeuren. Stap voor stap leert u de kinderen Engels, samen met de Engelstalige kinderen op het digibord. De methode is digibordgestuurd methode, vanaf groep 5 uitgebreid met leerwerkboeken. Een belangrijke stap is steeds het idioom van een les. Dat leren de kinderen met behulp van een idioomfilmpje.
Bekijk hier een idioomfilmpje van jaar 7.

Evaluatie en toetsing
Na elk thema van 5 weken bepaalt u in Step 2 en 3 met een toets het vaardigheidsniveau van de kinderen. In jaar 1 t/m 4 (Step 1) gebruikt u daarvoor een evaluatieformulier.

En verder…

 • Vormt Stepping Stones Junior een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikt methode Engels in het Voortgezet onderwijs (60%).
 • Starten is mogelijk in groep 1, 5 en 7.
 • Geschikt voor combinatiegroepen.
 • Differentiatie op 4 niveaus.
 • Afgestemd op de kerndoelen en het ERK.
 • Met CLIL-lessen.
 • Geschikt voor het halen van het vvto-keurmerk.
 • Instructies voor de leerkracht in het Nederlands; instructies voor de leerling in het Engels.
 

Opbouw van de methode

U kunt op drie momenten starten: in groep 1, 5 of 7. Hoe eerder het instapmoment, hoe hoger het uitstroomniveau. A1 of A2. Stepping Stones Junior biedt een inhaalprogramma – Bridging the Gap - voor scholen die geen Engels in de onderbouw geven.

Jaarprogramma’s

In de jaargroepen 1 t/m 4 (Step 1) zijn er 30 lessen van 30 minuten.
In de jaargroepen 5 t/m 8 (Step 2 en 3) zijn er 30 lessen van 60 minuten.
Er zijn extra activiteiten voor scholen die de weeklestijd voor Engels willen uitbreiden. 

Opbouw van een thema
Elk leerjaar heeft 6 thema’s. De ‘dingen van de dag’ vormen de kern: kleuren en vormen, je familie en vrienden, school, thuis, verkeer, natuur, dieren, het weer, enzovoort. Doordat de thema’s telkens terugkomen, wordt het geleerde idioom voortdurend herhaald en uitgebreid.

In een thema komen lessen voor met verschillende functies:

 • Les 1 Basisles - Aanbieden van nieuwe woorden en zinnen.
 • Les 2 Basisles - Aanbieden van nieuwe woorden en zinnen.
 • Les 3 Basisles - Aanbieden van nieuwe woorden en zinnen.
 • Les 4 Transferles - Toepassen van het geleerde in les 1 t/m 3.
 • Les 5 CLIL-les - Koppelen van het geleerde Engels en het Engels van een bepaald vakgebied.

Opbouw van een les
In alle leerjaren heeft een les dezelfde eenvoudige opbouw:

1. Introductie - aanbieden van het thema (filmpje).
2. Instructie - aanbieden van doelwoorden en -zinnen (filmpje).
3. Oefenen - woorden en zinnen inoefenen (flash cards en interactieve ‘Stone’).
4. Afsluiting - herhalen, controleren en evalueren.
5. Extra - Activiteiten voor extra lestijd Engels in de week (facultatief).

Differentiatie op vier niveaus
In groep 5 t/m 8 (Step 2 en 3) kunt u de leerstof op vier niveaus laten verwerken:

 • Taalzwakke leerlingen - verlengde instructie.
 • Gemiddelde leerlingen - basisstof.
 • Taalsterke leerlingen - basisstof + niveau-opdracht.
 • Plusleerlingen die al op een hoger niveau Engels beheersen, verwerken het thema in een apart Plusprogramma.

Gebruik in combinatiegroepen
In combinatiegroepen werkt u in het ene schooljaar aan het A-deel van een Step en in het andere jaar aan het B-deel. Andere thema’s en woordenschat, maar hetzelfde ERK-niveau.

Digitaal

U kunt elk jaar opnieuw kiezen: volledig digitaal of met leerwerkboeken.

Alle lesonderdelen zijn beschikbaar op het digibord. In Step 2 en 3 kunnen leerlingen de leerstof zowel digitaal als met leerwerkboeken verwerken. Ook kunt u kiezen of u de toetsen op papier of online afneemt.

Uniek is dat u elk jaar weer kunt besluiten hoe u wilt werken.

Op uw dashboard kunt u de voortgang van uw leerlingen precies volgen en verwerken.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk dan deze film:
 

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 2,95 per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden.

U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

Stepping Stones Junior biedt materiaal voor groep 1 t/m 8.

Instappen kan moeiteloos in leerjaar 1, 5 of 7.

De methode vormt een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikte methode Engels in het voortgezet onderwijs.

Door dezelfde opbouw, didactiek, thema’s, opbouw in woordenschat, maar ook door overeenkomende kleuren en vormgeving stromen uw leerlingen moeiteloos door naar de brugklas. Ze werken gewoon door met de methode waaraan ze gewend zijn!

60% van de middelbare scholen werkt met Stepping Stones.