Skip to Content
Flits

Flits

Flits maakt lezen boeiend

Flits heeft lessen die motiveren, leiden tot goede leesresultaten en recht doen aan de grote verschillen in leesniveaus tussen kinderen. Flits is slank, helder en is met zijn digitale mogelijkheden klaar voor de toekomst!

In mijn klas gaat het goed! De kinderen vinden het leuk en ik merk nu al dat de kinderen vooruit gaan. Ook de leesbevorderingslessen zijn heel goed. Je praat nu meer over boeken, bijvoorbeeld over het einde van een verhaal en hoe je voorleest.

Margreet Visser
OBS de Fuik in Den Ilp

Over Flits

Flits prikkelt kinderen om te wíllen lezen

In Flits lezen kinderen vanuit prikkelende thema’s en nieuwsgierig makende Flitsvragen, waardoor ze de verhalen en teksten ingezogen worden. Leesplezier staat ook voorop in de unieke lessenserie leesbevordering en jeugdliteratuureducatie met een complete canon van de jeugdliteratuur.

Flits is opgebouwd vanuit thema’s en rijke contexten 

Scholen zijn erg enthousiast over Flits
Ze zijn met name tevreden met de motiverende lessen, het plusmateriaal, de frisse uitstraling en de vele mogelijkheden die de methode biedt. Bent u benieuwd naar de ervaringen van Flits gebruikers? Bekijk dan snel de film.

Met de drie leerlijnen Goed en vlot lezen, Vloeiend lezen en Lekker lezen komen alle aspecten van lezen aan bod. U kunt instructie geven volgens het IGDI-model.


Een flitsende start met Flitsfilmpje en Flitsvragen
Iedere vier weken staat een prikkelend thema centraal met een rijk  aanbod aan verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Met een Flitsfilmpje kunt u een thema spetterend openen. Flitsvragen stimuleren kinderen te gaan lezen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Bijvoorbeeld: Waarom bouwt een bever de voordeur van zijn huis onder water? Of: Kun je schoon worden in een modderbad? 

Contexten
Kinderen leren beter en sneller lezen door in zinvolle contexten te lezen en een tekst meerdere keren te lezen. Daarom begint en eindigt elke les met de tekst en worden de doelwoorden vooral in contexten (zinnen en teksten) geoefend. In Flits staan alleen maar oefeningen die op het lezen zijn gericht.                 

Drie leerlijnen
Met de drie leerlijnen Goed en vlot lezen, Vloeiend lezen en Lekker lezen komen alle aspecten van lezen aan bod. In een complete canon van de jeugdliteratuur vinden kinderen leestips en een schat aan creatieve verwerkingstaken.

U geeft instructie volgens het IGDI-model

Elke basisles duurt 30 minuten

Flits behandelt alle aspecten van voortgezet technisch lezen, maar bevat niet meer lessen dan noodzakelijk. Elke basisles duurt 30 minuten. Er zijn aparte lessen voor technisch lezen, vloeiend lezen en leesbevordering. Zo blijft er veel tijd over voor het maken van leeskilometers. De methode is makkelijk te organiseren: opdrachten en teksten staan overzichtelijk bij elkaar in één leeswerkboek en de methode is zeer geschikt voor het werken in combinatiegroepen. 

Opbouw en structuur
Flits kent een heldere opbouw met blokken en thema’s.
Per jaargroep zijn er lessen voor 32 weken. Het jaarprogramma is verdeeld over 4 blokken van 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 uitloopweek. Elk blok heeft 2 thema’s. In de lagere groepen is meer tijd nodig om de leesmoeilijkheden te behandelen en de leesvaardigheid op te bouwen. Daarom zijn er meer lessen voor groep 4 en 5.

Lessen
Flits kent vier soorten lessen: 

 • Lessen Goed en vlot (instructielessen en lessen zelfstandig werken).
 • Lessen Vloeiend lezen (instructielessen). 
 • Lessen Lekker lezen (instructielessen).
 • Lessen Samen lezen (zelfstandig lezen). 

Bekijk hier de lessen in een week!

 • De lessen Goed en vlot lezen worden in groep 4 en 5 twee keer per week gegeven, vanaf groep 6 eenmaal per week.  
 • De lessen Vloeiend en Lekker lezen wisselen elkaar af: in de oneven weken geeft u Lekker lezen, in de even weken Vloeiend lezen.  
 • De lessen Samen lezen kunnen als extra les worden ingezet. Voor deze lessen is er een reeks speciaal voor Flits ontwikkelde leesboeken. 

Combinatiegroepen
Flits leent zich uitstekend voor het werken in combinatiegroepen.

De instructielessen Goed en Vlot lezen van de ene groep kunnen samen met een zelfstandige les van de andere groep gegeven worden. En de instructielessen voor Vloeiend lezen en Lekker lezen zijn zo afgestemd dat deze in de combinatiegroep samen gegeven kunnen worden. 

Flits is klaar voor de toekomst


Digitaal 

Met Flits kunt u kiezen voor boeken, digitaal of een mix van beide. Het complete aanbod van Flits is digitaal beschikbaar voor laptop en tablet. Werken met een mix van boeken en digitaal kan ook. Wilt u van boeken overstappen naar digitaal, dan kan dat wanneer u wilt en zonder extra kosten. Verder voldoet de methode aan de nieuwste AVI-niveaus. 

Software voor de leerkracht
De software voor de leerkracht bevat:

 • Alle boeken met de interactieve opdrachten. 
 • Een dashboard voor het volgen van de voortgang. 
 • Uitgebreide instructiesoftware met een woordflitsmodule, een woordrijtjesmodule, een leeshulp met meeleesfunctionaliteiten en aansprekende flitsfilmpjes. 
 • De handleidingen met uitgeschreven aanwijzingen voor de modelling (hardop denkend voordoen) van de instructie en de preteaching. 
 • De antwoorden. 
 • De printbladen bij de boektaken. De toetsen.

Leerlingensoftware
Oefen- en toetssoftware
De oefen- en toetssoftware biedt extra oefening voor de preteaching van de zwakke lezers, leeshulp bij alle teksten (audio-ondersteuning met aanpassing van lettergrootte, interlinie, enzovoort) en extra oefeningen per les ter remediëring en/of voor onderhoud van het leesniveau.

De toetssoftware bestaat uit twee leestempotoetsen per jaargroep die ook digitaal af te nemen zijn.

Leerlingsoftware compleet
Als u volledig digitaal wilt werken, kunt u leerlingssoftware compleet aanschaffen. Deze biedt alle lessen met de teksten en interactieve opdrachten. Ook hier hebben alle kinderen beschikking over de leeshulp bij de teksten, en de extra interactieve oefenopdrachten en de digitale toetsen uit de oefen- en toetssoftware. De leerkracht kan de voortgang volgen in de resultatenmonitor.

Leeswebsite 
De leeswebsite is een rijke website met leesteksten, ideaal voor het maken van leeskilometers en voor het gebruik thuis. De leeswebsite is in schooljaar 2018/2019 als pilot gratis verkrijgbaar bij de leerkrachtsoftware. 


Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Zo kunt u de technisch leesoefeningen digitaal laten maken met het voordeel van directe feedback en het realtime volgen van resultaten. En kunnen de leesteksten gewoon prettig van papier worden gelezen.

Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk dan de film.


Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar.
Lees hier de voorwaarden. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

Sterke, gemiddelde en zwakke lezers bereiken hoogst haalbare niveau met Flits

Tijdens de instructielessen wordt convergente differentiatie toegepast en leerlingen kunnen werken in een Basisboek of Plusboek. Verder biedt Flits naast de reguliere lessen in de groepen 4 t/m 6 extra tijd voor de zwakke en sterke lezers in de zogenaamde ‘kwartiertjes’.

Differentiatie voor de zwakke lezer
De zwakke lezer krijgt een kwartier extra begeleiding voor aanvang van de les (preteaching). Deze preteaching is uitgeschreven in de handleiding en geeft de zwakke lezer meer vertrouwen en resultaat in de les die volgt. Het Flitsboekje en de software bieden daarnaast nog vele extra oefeningen.

Differentiatie voor de sterke lezer
De sterke lezers volgen een uitdagende leesroute in het Plusboek. Tijdens de instructie in de instructieles doen ze gewoon mee, omdat de tekst dan samen gelezen wordt. Tijdens de zelfstandige les werken sterke lezers aan het leerdoel met moeilijkere teksten van wel 2 tot 3 AVI-niveaus hoger en met opdrachten in de hogere orde van de taxonomie van Bloom. Kinderen krijgen opdrachten die ze over de teksten laten nadenken of met elkaar laten verbinden zonder tijdvullende schrijfopdrachten. Ook sterke lezers krijgen elke week een eigen kwartier voor instructie, feedback en evaluatie op hun werk.

Flitsboekjes
Elke jaargroep heeft een Flitsboekje met extra oefenstof bij elke les, met woordrijen, zinnen en teksten. Kinderen kunnen er zelfstandig of onder begeleiding van een leerkracht hun technische lesvaardigheid mee verbeteren. Het Flitsboekje is ook in te zetten als remediëring na de toetsweek.

Meer weten over Flits?

Nieuws

Nieuwsbrief Flits

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws over Flits?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.