Rekenrijk

Rekenrijk

Met Rekenrijk boekt u de beste rekenresultaten. Kinderen leren overzichtelijk werken met verschillende strategieën. Met veel differentiatiemogelijkheden.

Het is een duidelijke methode, duidelijke structuur, duidelijke opbouw.

Janet Poelma
Sint Walfridus in Bedum

Over Rekenrijk

Leren rekenen op basis van begrip, dát is Rekenrijk!

Rekenrijk is een realistische rekenmethode waarmee kinderen leren rekenen op basis van begrip. Er is volop aandacht voor automatiseren en basisvaardigheden. Het niveau is uitdagend en er zijn kijktips voor diagnose en concrete hulp. Geschreven door dé rekenexperts van Nederland!

De lesopbouw en structuur van Rekenrijk

Afwisseling en zelfstandigheid
Het heldere organisatiemodel van Rekenrijk wisselt leerkrachtgebonden lessen af met lessen waarin de leerlingen zelfstandig werken. De methode biedt een ruime hoeveelheid gevarieerde lesstof aan.

Combinatiegroepen
Door de flexibele opzet en de afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken, werkt iedere leerkracht ook in combinatiegroepen gemakkelijk met deze rekenmethode.

Het jaar van Rekenrijk: 12 x 3
Rekenrijk verdeelt de lesstof in twaalf blokken van drie weken. De basisstof komt in de eerste twee weken voorbij. Daarbij bestaat les 5 steeds uit onderhoud en een herhaling van de lessen 1 tot en met 4. Les 10 is een herhaling van het hele blok. In de derde week is er eerst ruimte voor toetsing, daarna maken leerlingen zelfstandig ‘weer-opgaven’ (herhaling) of ‘meer-opgaven’ (verrijking).

Ieder schooljaar start met herhaling van de onderwerpen van het vorig jaar.
De dagelijkse rekenles duurt 60 minuten (in groep 3 iets korter).

Rekenrijk begint met het inzicht in diverse aspecten van rekenen en wiskunde. Daarna gaan de leerlingen systematisch en consequent oefenen, automatiseren, memoriseren en onderhouden.


Helder strategiegebruik 
Eerst leren kinderen één basisstrategie om een rekenprobleem op te lossen. Hebben ze die onder de knie, dan biedt de methode vanaf groep 4 (blok 11) ook andere, handige ‘variastrategieën’ aan.
Bekijk hier het leerstofoverzicht.

Leerlijnen en referentieniveaus
Rekenrijk voldoet aan alle referentieniveaus. De heldere leerlijnen in de methode zijn afgestemd op de kerndoelen en tussendoelen. De doelen van de methode komen overeen met het wettelijk kader en de doelen van de PO-raad. Rekenrijk legt de lat soms zelfs wat hoger. Het automatiseren van alle tafels van vermenigvuldiging gebeurt bijvoorbeeld al in groep 4. Vanaf groep 4 is er één instructiedoel per les.


Warming-up rekenkennis
Voor iedere les vindt u in de handleiding suggesties voor een korte warming-up om de basisvaardigheden te oefenen. Bijvoorbeeld in de vorm van een rekendictee of telrijen. De kaartenbak biedt extra materiaal voor het oefenen van de basisvaardigheden.

Groep 1-2
Er is een speciale activiteitenlijn voor kleuters. 

Toetsen
Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. Rekenrijk stelt de leerkracht in staat om leerlingen op de voet te volgen en wanneer het nodig is direct bij te sturen. In de handleiding staan handvatten voor diagnostische gesprekjes als kinderen uitvallen op een onderdeel van de toets. De daarop volgende hulp is uitgewerkt in hulpbladen.

Leerlingen op de voet volgen
Rekenrijk biedt de volgende mogelijkheden om uitval van leerlingen te voorkomen:

 • handige kijktips om de vaardigheden van leerlingen te observeren
 • uitgewerkt gesprek voor een heldere diagnose per kind: direct duidelijkheid over de doelen waarmee de leerling moeite heeft
 • hulp op maat per doel

Drie soorten toetsen
De toetsen van Rekenrijk zijn gericht op een heldere diagnose per kind:

 1. Bloktoets
  Één keer per blok, in de derde week van het blok, verwijst door naar 'weer', 'meer' of 'hulp'.
 2. Contexttoets (facultatief)
  Één keer per drie blokken, plaatst de geleerde stof in een context.
 3. Tempotoets (facultatief)
  Enkele keren per drie blokken, toetst mate van automatisering elementaire basisvaardigheden.

Rekenrijk houdt op allerlei manieren rekening met de verschillen in uw groep:

 • Pictogrammen geven het niveau van de opgaven aan:
   voor gemiddelde en goede rekenaars
   voor kinderen die er meer moeite mee hebben
 • Opgaven met ‘ezelsoor’: extra uitdaging voor goede rekenaars.
 • Sommen in rijtjes met uiteenlopende moeilijkheidsgraad.
 • Afhankelijk van de toetsresultaten ‘meer’, ‘weer’ of extra hulp.
 • Verrijkingsopgaven in de kopieermap. 

Extra mogelijkheden om de differentiatie te verdiepen:

 • Verwerkingsstof in de F-lijn (vanaf groep 5): uitsluitend basisstrategieën.
 • Extra oefeningen uit de kaartenbak (vanaf groep 4).
 • Compactingprogramma’s voor goede rekenaars, met adviezen per opgave.

Passende perspectieven leerroutes
De leerroutes 2 en 3 van het SLO (passende perspectieven) zijn uitgewerkt in dit word-document en in dit PDF-bestand. Deze leerroutes zijn bedoeld voor leerlingen die het 1F niveau niet zullen behalen op 12-jarige leeftijd.

Digitale toetsen
De blok-, context- en tempotoetsen zijn ook digitaal beschikbaar en worden uitgeleverd in mijnklas.nl. mijnklas.nl is een portaal waarin u eenvoudig de online leerlingensoftware van Noordhoff Uitgevers en Ambrasoft gebruikt.

Digibordsoftware
De leerkracht kan elke les verrijken met behulp van de digibordsoftware van Dr. Digi. Bijvoorbeeld door rekenbewerkingen op het digibord zichtbaar te maken. Met de digibordsoftware beschikt u over:

 • Doorbladerbare leerlingenboeken.
 • Doorbladerbare werkboeken.
 • Interactieve oefenopdrachten.
 • Handige rekentools.
 • Mogelijkheid om bronnen toe te voegen en koppelingen te maken met actuele ontwikkelingen of andere vakken.

U kunt hier de software van Rekenrijk bestellen.

Nieuws