Onze verkeersmethoden!

Ontdek onze nieuwe verkeersmethode Wijzer! Verkeer

.
Wijzer! Verkeer is erop gericht om kinderen veilig en zelfstandig deel te laten nemen aan het verkeer. Wijzer! Verkeer kent een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Met Wijzer! Verkeer kiest u voor kwaliteit en een perfecte aansluiting op het vernieuwde verkeersexamen.


Wijzer door het verkeer heeft een flexibel lesprogramma met aandacht voor de praktijk. Klaar… over! biedt theorie en oefenstof handig in één werkboek met ICT-hulpmiddelen voor een beter situatiebegrip.