Skip to Content
Deze website van Noordhoff Uitgevers maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies >
Akkoord   Weigeren

Privacy Bijsluiters Basisonderwijs

Noordhoff Uitgevers heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - versie 2.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens en de educatieve uitgeverij een ‘bewerker’. De uitgeverij houdt zich daarbij aan de Bewerkersovereenkomst, zoals vastgelegd in bovengenoemd Convenant.

Privacy Bijsluiters

Bij deze Bewerkersovereenkomst horen Privacy Bijsluiters. In de Privacy Bijsluiter Bijlage 1 leest u per product (methode) voor welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze gegevens in opdracht van de school worden verwerkt. In de Privacy Bijsluiter Bijlage 2, de Technische en Organisatorische Maatregelen, wordt omschreven welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen. Deze maatregelen gelden voor alle producten van Noordhoff Uitgevers. U vindt de Technische en Organisatorische Maatregelen (Bijlage 2) hier
Download hieronder de Bijsluiters Bijlage 1 voor het Basisonderwijs.