Pincode vmbo bovenbouw

 • Overzichtelijke, glasheldere structuur en mooie vormgeving
 • Leerling- en praktijkgericht: aandacht voor concrete beroepsmogelijkheden
 • Veel oefenstof: opdrachten, herhalingsoefeningen, toetsen en extra opgaven
 • Veel aandacht voor rekenvaardigheid en examentraining: zowel in het boek als online
Bestel uw beoordelingsmateriaal
Probeer 30 dagen gratis het digitale lesmateriaal.

Pincode 6e editie vmbo bovenbouw

Wat al goed is, wordt nog beter!

Pincode is een beproefde methode en is in 25 jaar uitgegroeid tot de meest gebruikte en best gewaardeerde economiemethode in de vmbo bovenbouw. Pincode 6e editie is de betrouwbare, vernieuwde opvolger van de succesvolle 5e editie.

De heldere structuur, lay-out en praktijkgerichtheid is behouden en daarnaast zijn in nauwe samenwerking met docenten op verschillende onderdelen van de inhoud verbeteringen doorgevoerd.

 • De nieuwe editie is geheel voorbereid op het nieuwe Centraal Eindexamen vanaf 2016/2017.
 • U krijgt meer mogelijkheden om iedere leerling op zijn eigen niveau te laten werken.
 • De digitale ondersteuning is uitgebreid.


Wat is nieuw bij Pincode vmbo bovenbouw?

Perfecte voorbereiding op het nieuwe examen

 • Klaar voor het nieuwe Centraal Examen (vanaf 2016/2017).
 • Referentieniveaus Nederlands en Rekenen zijn verwerkt.


Iedere leerling leert op zijn eigen niveau:

 • Betere aansluiting bij leer- en leesvaardigheden van vmbo-leerlingen en meer inspelen op hun belevingswereld.
 • Eenvoudig differentiëren: een duidelijk onderscheid tussen basis, kader en gt met een volledig assortiment voor elke stream.
 • Voor basis en kader: leerwerkboeken zodat leerling ingevulde opdrachten en theorie overzichtelijk bij elkaar heeft.
 • Voor gt: niet-invulbare leerboeken met opdrachten.
 • Rekenen alleen wanneer de leerling het nodig heeft.


De digitale mogelijkheden zijn verbeterd en uitgebreid:

 • voor leerlingen: perfecte voorbereiding op proefwerken en het eindexamen via online toetsen en de digitale examensprint;
 • voor docenten: toegang tot overzichtelijk, levendig en afwisselende online lesmateriaal;
 • voor docenten: online omgeving voor huiswerkplanning, leerstof arrangeren, toevoegen en delen van lesmateriaal en volgen voortgang leerlingen.

Wat al goed is, wordt nog beter!

 

 
 

Met het digitale lesmateriaal van Pincode kunt u als docent sturen op (individuele) resultaten van uw leerlingen. Het digitaal lesmateriaal van Pincode sluit naadloos aan op de boeken zodat ze een integraal onderdeel uitmaken van de methode. Het complete digitale lesmateriaal is voor deze editie beschikbaar op de laptop/pc én op de tablet. U kiest zelf hoe u wilt werken.

Voor de leerling 

Pincode online voor de leerling biedt: 

 • oefentoetsen met directe feedback;
 • de ‘Examensprint’; 
 • perfecte voorbereiding op proefwerken en het eindexamen;
 • directe feedback op de opgaven, zodat leerlingen precies weten wat ze al kennen en welke stof ze extra moeten oefenen; 
 • digitale rekentrainers: voor leerlingen die extra aandacht en oefening op het gebied van rekenen nodig hebben.


Voor de docent

Pincode online Docentenpakket voor de docent biedt:

 • docentenhandleiding; 
 • veel kant-en-klaar toetsmateriaal; 
 • overzichtelijk en afwisselend online lesmateriaal: powerpoints, actueel lesmateriaal, d-toetsen, oefentoetsen, rekenmodule, oefentoets rekenen, begrippentrainer, samenvattingsopdrachten, grafiekengeneratoren, examentraining en de examensprint.  


Bestel het Docentenpakket >>

Het CvTE heeft het eindexamenprogramma voor 2016/2017 aangepast. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de vernieuwde 6e editie. Pincode is daarmee de betrouwbare weg naar het nieuwe eindexamen.

Duidelijker niveauverschil
In de nieuwe examenopzet zijn de verschillen en overeenkomsten tussen basis, kader en gt duidelijker zichtbaar. Ook heeft rekenen meer aandacht gekregen en is er met name bij gt inhoudelijk het nodige veranderd. Zo zijn het vergelijkend warenonderzoek en het kunnen berekenen van de inkomstenbelasting vervallen en zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: markten en marktvormen, economische orde, ondernemings- en samenwerkingsvormen en rekenen met indexcijfers.

Deze nieuwe examenonderdelen zijn verwerkt in de boeken voor klas 3; de eindtermen uit de examensyllabus worden verwerkt in de delen 4 van Pincode. Daarnaast zijn in deze nieuwe editie met name het niveauverschil tussen basis en kader verduidelijkt. Tot slot zijn natuurlijk ook de referentieniveaus Nederlands en rekenen verwerkt.

Huidige gebruikers vinden meer over de wijzigingen in het examenprogramma en de aanpassingen in Pincode in de methodeportal.

Goede ondersteuning bij examenvoorbereiding
In de boeken van leerjaar 4 is na elke paragraaf een examentraining opgenomen. Leerlingen in klas 4 kunnen zelf oefenen hoe ze ervoor staan met de online ‘examensprint’ waarbij eerdere examens zijn opgenomen oefenen. Uw leerlingen krijgen daarbij directe feedback op hun antwoorden: zo weten ze onmiddellijk wat ze al kennen en wat ze nog extra moeten oefenen. Ook krijgen ze een cijfer op dit tentamen, zodat ze kunnen berekenen of ze hun examen gehaald zouden hebben.

Uiteraard worden de resultaten van deze ‘examensprint’ ook voor u beschikbaar: u weet dus hoe uw klas ervoor staat en wie eventueel aanvullende ondersteuning of extra uitdaging nodig heeft.

Pincode 6e editie biedt u een volledig assortiment voor zowel kader, basis als gt. Onder- en bovenbouw sluiten daarbij naadloos op elkaar aan. In nauwe samenspraak met docenten is in deze nieuwe editie het niveauverschil tussen basis en kader enerzijds en kader en gt anderzijds verduidelijkt. Dit is met name zichtbaar in de samenstelling van het arrangement. Zo zijn we bij basis van twee leerwerkboeken naar één leerwerkboek per leerjaar gegaan en bij kader van een leeropdrachtenboek naar een leerwerkboek. Voor gt is er voor ieder leerjaar een niet-invulbaar leerboek met opdrachten.

Tot slot is extra leerstof toegevoegd om een betere doorstroom naar de havo te waarborgen.

Ga naar de catalogus om het arrangement te bekijken en vraag een beoordelingsexemplaar aan. 

Methodelicentie en tablet + online licentie
Naast het reguliere aanbod is Pincode 6e editie vmbo bovenbouw ook als licentie te bestellen. Een compleet pakket met lesmateriaal, papier en digitaal, voor een vaste prijs per leerling per jaar. Ook kunt u met Pincode vmbo bovenbouw geheel digitaal werken.

Bij de methode

Ervaringen - Docent aan het woord...

Bent u benieuwd hoe docenten Pincode vmbo bovenbouw ervaren? Lees hier de bevindingen.

We hadden eerst een andere methode. Die werkte niet voor onze leerlingen, veel te droge stof. Met ons team hebben we de voor- en nadelen van elke methode op een rijtje gezet. Daaruit hebben we Pincode gekozen. Naar ons idee sluit de stof goed aan bij belevingswereld van de leerlingen: kleurrijk, leuke plaatjes, voorbeelden van en voor jongeren.
Lees meer...

Bart van Leersum Docent economie, scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen

Ik kijk regelmatig in de Community waar docenten lesmateriaal en linkjes met elkaar delen. Laatst vond ik daar een handig omrekenschema waarmee je dagen, weken, kwartalen en jaren kunt omrekenen. Dat heb ik aan mijn leerlingen gegeven om te gebruiken.
Lees meer...

Esen Coban Docente economie, Beatrix College in Tilburg

Vraag nu uw beoordelingsmateriaal aan

Selecteer hieronder de producten van de nieuwste editie die u wilt beoordelen. Wilt u daarnaast ook producten van andere jaren bestellen? Ga naar de webshop voor het complete overzicht.

Searchform
Titel
ISBN
Type product
Prijs per stuk
Aantal
9789001879136
BEX-Y: Combi-arrangement
Beoordelingsexemplaar
+
9789001879143
BEX-Y: Combi-arrangement
Beoordelingsexemplaar
+
9789001870959
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+
9789001888404
BEX-Y: Combi-arrangement
Beoordelingsexemplaar
+
9789001888398
BEX-Y: Combi-arrangement
Beoordelingsexemplaar
+
9789001870904
BEX-Y: Leerboek
Beoordelingsexemplaar
+