Kontakt

Kontakt

Methode verzorging voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Kontakt 3e editie valt in de Explora-reeks: methoden met een actieve manier van leren voor het leergebied Mens en Natuur.

Over Kontakt

Kontakt 3e editie valt in de Explora-reeks: methoden met een actieve manier van leren voor het leergebied Mens en Natuur. Vanzelfsprekend heeft de methode alle didactische elementen van Explora in zich. Maar daarnaast zijn de vertrouwde elementen van Kontakt 2e editie behouden.

Kenmerken van Kontakt:

  • Actief: de actieve didactiek in Kontakt 3e editie is opgebouwd rondom DO-IT’s. 
  • Flexibel: maximale flexibiliteit door de verschillende leerroutes. 
  • Compleet: voor vmbo- basis en vmbo-kgt zijn er leerwerkboeken.
  • Voor havo/vwo zijn er leer- en activiteitenboeken. 
  • Leergebied Mens en Natuur: onderdeel van de Explora-reeks.

Als u het vak verzorging wilt integreren met andere vakken uit het leergebied Mens en Natuur, kies dan voor Explora (biologie-verzorging of leergebied modules).

 

Catalogus Voortgezet Onderwijs Exact 2017Bestelinformatie: titeloverzicht 2017/2018
Wilt u producten van Kontakt bestellen of deze op de leermiddelen/boekenlijst zetten?

Bekijk de bestelinformatie voor het schooljaar 2017/2018. 
Elke methode heeft een apart tabblad. Klik op de link om het bestand te openen.
» Bestelinformatie en prijzen Exact 2017

Bladerbare catalogus
» Bekijk de bladerbare catalogus voor exact 2017

Docentenmateriaal Kontakt
Voor Kontakt 3e editie is vrij toegankelijk docentenmateriaal beschikbaar zoals docentenhandleidingen, materiaallijsten en checklists.  

Docentenhandleiding delen 1 en 2
Bevat o.a: Toelichting Do-it's, Tips en Overzicht ICT.


Kerndoelen
Voor de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs zijn acht kerndoelen voor het leergebied Mens en Natuur geformuleerd. U kunt hieronder de kerndoelen per tabblad downloaden in 3 verschillende xls-overzichten. Ook vindt u telkens een samenvatting waar welk kerndoel in de verschillende paragrafen van Kontakt aan de orde komt.


Overig docentenmateriaal:


Studiewijzer
Hieronder vindt u nog een voorbeeld van een studiewijzer, zoals deze door docenten van het Dollard College is gemaakt. 


Docenten cd-rom
U kunt de CD-rom met toetsen en antwoorden, en uitwerkingen van de activiteitenboeken via de catalogus van Noordhoff Uitgevers bestellen.