Ontdek Moderne Wiskunde 12e editie voor de onderbouw

11-01-2018

Dit schooljaar introduceerden we de 12e editie voor de onderbouw. De eerste scholen zijn inmiddels gestart met de boeken, en ook online komt er steeds meer beschikbaar. Er kan volop gewerkt worden met de eerste acht hoofdstukken.

Voor vmbo-basis leerjaar 1 verschijnen dit jaar de leerwerkboeken. Ook rekenen is opgenomen in de leerwerkboeken. Ook het materiaal voor leerjaar 2 is volop in ontwikkeling. Wilt u vast een katern ontvangen van het leerwerkboek voor vmbo basis leerjaar 1? Of wilt u vast inzage in de inhoud van leerjaar 2? Stuur dan een mail naar r.houtenbos@noordhoff.nl

Meer informatie >>