Wijzer! Natuur & techniek

Wijzer! Natuur & techniek

Wijzer! is een eigentijdse lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wijzer! prikkelt de nieuwsgierigheid met realistische onderwerpen, aantrekkelijk lesmateriaal en uitdagende opdrachten. U kunt Wijzer! prima als serie gebruiken.

Ik ben erg blij met de mogelijkheid om proefjes te doen met de methode. Kinderen leren door uit te proberen.

John van der Laan
Leerkracht Antoniusschool

Over Wijzer! Natuur & techniek

Met Wijzer! Natuur & techniek wijzer omgaan met jezelf en je omgeving

Wijzer! Natuur & techniek leert kinderen alles over de mens, de samenleving, natuur en techniek. In elk hoofdstuk staat een experiment dat de kinderen met eenvoudige materialen zelf kunnen uitvoeren.


Alle kerndoelen worden behandeld in 20 basislessen

Wijzer! Natuur & techniek omvat alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op de wereld en jezelf, domein Mens & samenleving en domein Natuur & techniek. De hoofdthema’s zijn:

 • Bouwen en materialen.
 • Energie.
 • Kringloop en milieu.
 • Groei en ontwikkeling.
 • Kracht en beweging.

Deze thema’s komen in elke jaargroep terug. Bekijk het leerstofoverzicht voor alle onderwerpen. 

Leren door te experimenteren 
Elk hoofdstuk bevat een proefje dat de kinderen zelf kunnen uitvoeren. U kunt de proefjes ook op het digibord laten zien.

Opbrengstgericht werken 
Wijzer! De serie is ontwikkeld volgens de principes van opbrengstgericht werken. Evaluatie, (zelf)reflectie en toetsing vinden doorlopend plaats.

Directe instructie en IGDI 
Het model van de directe instructie ziet u terug in de heldere leerstofopbouw, duidelijke leerdoelen en de mogelijkheden tot feedback. Bekijk een lesbeschrijving.

Wijzer! Natuur & techniek sluit aan op het IGDI-model. Bekijk het filmpje voor meer informatie over IGDI in Wijzer!

Differentiatie
Het lesmateriaal biedt volop mogelijkheden voor differentiatie in tempo en niveau, onder andere door de gevarieerde activerende taken in elk hoofdstuk, zoals herhalingstaken en verdiepingstaken gericht op meervoudige intelligentie.
 
De digitale leeshulp biedt auditieve en visuele ondersteuning bij de verlengde instructie voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken. Er is ook taalondersteuning voor begrippen en lastige woorden.

Combinatiegroepen
Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken met Wijzer! Natuur & techniek. De afwisseling van klassikale instructies met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten maakt de lesmethode zeer geschikt voor combinatiegroepen

Alle leerjaren van Wijzer! Natuur & techniek hebben dezelfde structuur

Per leerjaar zijn er 5 hoofdstukken met 20 basislessen. Elk hoofdstuk heeft:
 • Een klassikale start met een kijken- en doenplaat.
 • Een realistisch belevingsverhaal aan het begin en het eind.
 • Korte, duidelijke instructieteksten en gevarieerde opdrachten.
 • Duidelijk geformuleerde leerdoelen aan het begin en het eind van de lessen en hoofdstukken.
 • Een proef of experiment.
 • Een samenvatting.
 • Een toets.
 • Vier gevarieerde activerende taken.

Bekijk de lesbeschrijving van een instructieles.
 
Activerende taken
U kunt de 20 basislessen uitbreiden tot 38 lessen, onder andere met de activerende taken in elk hoofdstuk. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.
 
Alle stof in één leerwerkboek of digitaal
De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Natuur & techniek is ook geheel digitaal beschikbaar.

Doorlopende leerlijn
Wijzer! sluit goed aan bij de meest gebruikte voor het voortgezet onderwijs. Dezelfde begrippen worden gebruikt en opdrachten volgen vaak dezelfde opbouw van reproductie naar toepassing. Zo wordt de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

Digitaal

Materialen
Wijzer! Natuur & techniek bestaat uit: 

 • Een leerwerkboek voor elk kind.
 • Een handleiding met informatie en lesbegeleiding.
 • Instructiesoftware voor de leerkracht.

Interactieve instructiesoftware
De interactieve instructiesoftware ondersteunt alle stappen van de les. U kunt:

 • Bronnen als films, animaties, beelden en weblinks raadplegen.
 • Interactieve controlevragen klassikaal laten beantwoorden.
 • Werken met de digitale handleiding en kopieerbladen in de instructiesoftware.
Wijzer! Natuur & techniek is ook geheel digitaal beschikbaar. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek, volledig digitaal, of een combinatie van beide.

Bekijk ons aanbod voor Blended Learning. En kijk en luister naar de ervaring van een leerkracht.


Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk de film.
 

Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 2,95 per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden. U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

Goede voorbereiding op de eisen van de moderne maatschappij 

Om kinderen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21st century skills beschikken. Deze vaardigheden komen in de rijke en veelzijdige opdrachten van Wijzer! geïntegreerd aan bod.

Probleemoplossend denken
De taken van Wijzer! stimuleren kinderen oplossingen voor problemen te bedenken en hun beslissingen te beargumenteren. Ze leren taken stapsgewijs aan te pakken en het proces bij te sturen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan de hand van een gemaakte planning.

Samenwerken
Kinderen werken geregeld samen in tweetallen of groepjes. Zo raken zij gewend aan het overleggen met anderen en de verschillende rollen die ze daarbij kunnen aannemen. Wanneer samenwerken niet vanzelf gaat, kunnen kinderen en leerkracht gebruikmaken van een beoordelingsformulier ‘samenwerken’.

Creatief denken
Bij het verwerken van de lesstof speelt creativiteit een grote rol. Kinderen maken bijvoorbeeld een rap of kwartetspel, of ze richten een tentoonstelling in. Ook creatief taalgebruik en een onderzoekende houding worden gestimuleerd.

Kritisch denken
Kinderen leren kritisch te denken door verschillende bronnen naast elkaar te leggen en op basis daarvan een mening te formuleren.

Digitale geletterdheid
De kinderen werken aan hun ICT­vaardigheden door bronnen te zoeken op het internet. De opdrachten kunnen ze volledig digitaal verwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een weblog of een digitale presentatie. Met Wijzer! leren kinderen kritisch om te gaan met digitale middelen, zodat ze ‘mediawijzer’ worden.

Sociale & culturele vaardigheden
Bij verschillende opdrachten maken kinderen kennis met andere culturen.

Communiceren
Helder en efficiënt communiceren is van belang om samen tot een mooi resultaat te komen. Daarnaast wordt het mondeling of schriftelijk presenteren van informatie, gedachten en ideeën bij de taken veelvuldig geoefend.

Meer over de methode Wijzer! Natuur & techniek