Skip to Content

Taal op maat

Taal op maat en Spelling op maat vormen samen een complete leerlijn voor groep

3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. Beide methoden zijn ook geheel digitaal beschikbaar. Bestel een gratis zichtzending, inclusief toegang tot de digitale omgeving.

“De gestructureerde opbouw met variatie spreekt de leerlingen aan.”

Julianaschool Arnhem

Over Taal op maat

Maximale flexibiliteit voor een optimaal resultaat

Met Taal op maat haalt u een actuele lesmethode in huis. Kies voor de boeken, de digitale methode, of combineer zoals het u uitkomt. Maximale flexibiliteit dus, voor een optimaal resultaat.

Taal op maat behandelt lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen

Directe en verlengde instructie staan centraal, wat de methode geschikt maakt voor IGDI.

Het programma omvat 4 taaldomeinen: schrijven, woordenschat, kijk op taal en luisteren en spreken.
Met Taal op maat bereiken en onderhouden leerlingen hun taalvaardigheid op referentieniveau 2F.

Voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zijn de taalprojecten na elk tweede thema uitermate geschikt: zoeken, vergelijken en selecteren van informatie staan hierin centraal, naast integratie van vaardigheden, samenwerken en presenteren.

Er ligt een sterke nadruk op het aanleren van kernvaardigheden, zoals het maken van een stappenplan bij een complexe opdracht, het schrijven van een inleiding en het verdelen van een tekst in alinea’s.

Taal op maat sluit aan bij Nieuw Nederlands, de meest gebruikte methode Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Zo is de doorlopende leerlijn voor taal gegarandeerd.

Referentieniveaus
In deze nieuwe editie zijn het Referentiekader en de bijbehorende referentieniveaus leidend. In groep 4 en 5 werken de leerlingen aan opdrachten op referentieniveau 1F. Vanaf groep 6 werken zij aan het bereiken van niveau 2F. Voor plusleerlingen is in sommige taken zelfs niveau 3F haalbaar. In de taalboeken wordt het referentieniveau van de leerstof duidelijk zichtbaar vermeld.

>> Lees meer over de referentieniveaus van Taal op maat.

Meer weten over Taal op maat? Bekijk de film.

 

Geschikt voor combinatieklassen

Met Taal op maat werkt u per leerjaar aan 8 thema’s van 4 weken, verdeeld over 20 lessen van 45 minuten. De oneven lessen zijn leerkrachtgestuurd en staan in het taalboek. Tijdens de even lessen werken kinderen in het werkboek zelfstandig aan hetzelfde leerdoel. Dit maakt de methode zeer geschikt voor combinatieklassen.

Scholen die elke les instructie willen geven, herhalen in de zelfstandig werkenlessen de instructie en/of de verlengde instructie.

Binnen de lessen kan op 3 niveaus worden gedifferentieerd via verlengde instructie, tempo- en niveaudifferentiatie. Bovendien is er een aparte uitdagende Pluslijn voor de taalsterkste leerlingen.

Bekijk de opbouw van Taal op maat.

Toetsing
Taal op maat is ontwikkeld op basis van opbrengstgericht werken, waarbij leerlingen hun leerprestaties systematisch en doelgericht verbeteren. Evaluatie, reflectie en toetsen volgen na elkaar. Daarvoor zijn diagnostische thematoetsen, domeintoetsen en tussentoetsen beschikbaar. De toetsen sluiten aan op de Cito-M- en Cito- E-eindtoetsen. U kunt ze op papier of digitaal afnemen.

 

Digitaal

Taal op maat is volledig digitaal beschikbaar. Maar u kunt ook alleen met de boeken of met een combinatie van beide werken met de Blender. Dan kan het zelfs dat het ene kind op papier werkt en het andere kind opdrachten digitaal maakt.

Methodesoftware

  • De methodesoftware bestaat uit een compleet pakket voor instructie, oefenen, verwerken en toetsen. Elke les is verrijkt met filmpjes en interactieve opdrachten.
  • De leerkrachtsoftware is gebaseerd op het model van directe instructie. U kunt ermee werken volgens de IGDI-principes. 

Resultaten direct in ParnasSys
De resultatenmonitor geeft u inzicht in de resultaten van elk kind, maar geeft ook een overzicht van de resultaten van de groep. Er is een koppeling mogelijk met ParnasSys waardoor toetsresultaten direct in ParnasSys komen te staan.

Adaptieve oefensoftware voor woordenschat
Met de leerlingsoftware kunnen leerlingen oefenen en toetsen maken op de tablet of pc. Er is veel aandacht voor woordenschat met de adaptieve oefensoftware Woordmaatje.

Blender

Het beste van boeken én digitaal!
De Blender is een softwarelicentie die u kiest bij één of meerdere van uw methoden van Noordhoff Uitgevers. Met de Blender krijgt u de beschikking over al het papieren lesmateriaal (leerboeken, werkboeken, oefeningen en toetsen) en al het digitale lesmateriaal (interactieve leerboeken en werkboeken, oefensoftware en toetssoftware) bij de methode van uw keuze.

Blended learning
Met de Blender kunt u uw leerlingen blended learning laten ervaren. Leerlingen kunnen de opdrachten in het werkboek maken of volledig digitaal verwerken, oefenen en toetsen. Het voordeel hiervan is dat de antwoorden automatisch worden nagekeken en ze krijgen direct feedback op de opdrachten. U kunt de voortgang monitoren in het groepsdashboard en per leerling de antwoorden bekijken en feedback geven. Met het digitale Woordmaatje kunnen de leerlingen zelfstandig hun woordenschat oefenen en vergroten.

Uw leerlingen ontdekken op deze manier wanneer boeken, digitaal of een mix van beide het beste werkt. Zo behalen ze het beste resultaat wat bijdraagt aan succesbeleving en motivatie. Ook zijn ze hiermee beter voorbereid op het VO.

Meer weten over alle voordelen van de Blender?
Bekijk de film.


Bestellen
Wanneer uw leerlingen al gebruik maken van de (leer)werkboeken en de oefen- en toetssoftware van de methode, dan kunt u de Blender-licentie bijbestellen voor de introductieprijs van slechts € 3,- per leerling per jaar. Lees hier de voorwaarden.

U kunt de Blender bestellen via uw schoolleverancier.

Momento

Totaaloplossing op het gebied van digitaal leren.

 

Differentiatie

Met Taal op maat kunt u differentiëren door middel van verlengde instructie, tempo-en niveaudifferentiatie. Binnen een les zijn er drie niveaus: voor taalzwakke, gemiddelde en taalsterke leerlingen. Met symbolen staat aangegeven welke opdracht bij welk niveau hoort. Zo weet elke leerling wat hij moet doen.

Eigen route voor taalzwakke leerlingen
Per thema zijn er herhalingslessen voor taalzwakke leerlingen. Daarnaast zijn er herhalingslessen (kopieerbladen) waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Taalsterke kinderen en plusleerlingen
Na de toets werken taalsterke leerlingen verder aan de verrijkingsles. 
Plusleerlingen kunnen een compacte route nemen door de basisstof en krijgen een pluswerkboek met uitdagende taken. Door de transparante opbouw en heldere instructie kunnen ze hier zelfstandig in werken.

Meer over de methode Taal op maat

 

Thema- en informatiemiddagen Taal

Leer de nieuwe generatie taalmethoden beter kennen en in te zetten! Papier, digitaal of een combinatie van beide? Laat je informeren!

> Bekijk onze agenda 2018-2019 

 

Nieuws

Nieuwsbrief Taal op maat en Spelling op maat

Wilt je op de  hoogte blijven van relevant nieuws over Taal op maat?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Vul hier je e-mailadres in en ontvang de nieuwsbrief.