Op Expeditie

Op Expeditie

Het voorbereiden van een werkstuk of spreekbeurt is een hele klus. Op Expeditie biedt houvast bij het selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken van informatie.

Over Op Expeditie

Op Expeditie: houvast in een wereld vol informatie

Het voorbereiden van een werkstuk of spreekbeurt is voor iedere leerling een uitdaging. Als leerlingen Op Expeditie gaan, leren ze stap voor stap de informatievaardigheden die nodig zijn voor het maken van een evenwichtig en verzorgd werkstuk en een boeiende spreekbeurt.

Op Expeditie is flexibel opgezet. U kunt de leerlijn inzetten als aparte serie lessen, maar leerlingen kunnen er voor een belangrijk deel zelfstandig mee aan de slag. Op school én thuis.

Beginnen wanneer u wilt
U bepaalt zelf wanneer u start met Op Expeditie. Dat kan in groep 5 met niveau 1, zodat u in groep 8 eindigt met niveau 4. Maar het is ook mogelijk om al in groep 4 te beginnen. Twee niveaus behandelen in één leerjaar? Ook dat is geen probleem!

Concentrische opzet
De leerlijn van Op Expeditie bestaat uit vier niveaus. De leerlijn is concentrisch: op ieder niveau doorlopen de leerlingen de zes stappen die gebaseerd zijn op de internationale methode The Big 6. De stappen worden steeds verder verdiept en de leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de uitwerking.

Zes stappen:

 1. Starten – Wat wordt het onderwerp? 
 2. Vragen – Wat weet ik al van mijn onderwerp? En wat nog niet?
 3. Zoeken – Wat zijn effectieve zoektermen op internet en welke andere bronnen kan ik raadplegen?
 4. Vinden – Waar en op welke manier vind ik de juiste informatie in de bron?
 5. Presenteren – Hoe rangschik ik informatie netjes, overzichtelijk en presenteer ik het geheel op een boeiende en aantrekkelijke manier? 
 6. Terugkijken – Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? En hoe kan ik mezelf verbeteren?

Combinatiegroepen
Door de vaste opbouw is de methode bij uitstek geschikt voor combinatiegroepen. De oudste groep kan zelfstandig starten met een stap of oefenen met een kopieerblad, terwijl de jongste kinderen instructie krijgen. Zodra de jongste kinderen zelfstandig aan het werk gaan, kan de leerkracht de stap doornemen met de oudste groep.

De ouders gaan mee Op Expeditie
In de handleiding vindt u onder meer een brief aan de ouders. Daarmee introduceert u helder en direct de nieuwe aanpak van werkstukken en spreekbeurten.

Zelfstandig leren
Kinderen krijgen vaardigheden aangereikt waarmee ze zelfstandig aan het werk gaan. U ondersteunt en coacht daarbij en kiest zelf de instructiemomenten.

Reflectie na elke stap
Als een stap is afgerond, laat een leerling u zijn werk zien. Aan de hand van een schema in de handleiding kunt u de stap beoordelen.

Niveau 1:

 • U begeleidt de leerlingen vanuit de handleiding.
 • Leerlingen werken zelfstandig met de kopieerbladen.

Niveau 2 en 3:

 • Leerlingen werken met een leerwerkboek en kopieerbladen.

Uitleggen:

 • Theorie.
 • Stappenplannen.

Voordoen:

 • Twee kinderen laten de aanpak van hun werkstuk of spreekbeurt zien.
 • Tipfiguurtjes bij theorie.
 • Op www.op-expeditie.nl: mini-cursussen (onder andere Word, PowerPoint en internet).

Zelf doen:

 • Zelfstandig aan het werk, gestuurd door de opdrachten.
 • De leerkracht begeleidt de leerlingen waar nodig na elke stap.

Niveau 4:

 • Stappenplan.
 • Planning en takenverdeling.
 • Zelfstandig aan het werk, individueel of in groepjes.

Kerndoelen Nederlands
Op Expeditie sluit aan bij diverse kerndoelen van het vak Nederlands:

 • Informatie uit gesproken taal verwerven en weergeven (kerndoel 1).
 • Informatie halen uit informatieve en instructieve teksten (kerndoel 4).
 • Informatie en meningen ordenen bij het lezen van diverse teksten en het bestuderen van (digitale) bronnen (kerndoel 6).
 • Informatie en meningen ordenen bij het schrijven van een brief, verslag, formulier of werkstuk (kerndoel 8).

De didactische voordelen van Op Expeditie

 • Zelfstandig vaardigheden leren: uitleggen – voordoen – zelf doen.
 • Na iedere stap een aftekenmoment.
 • Op de middenpagina’s van het leerwerkboek: extra uitleg over de belangrijkste onderwerpen van het betreffende niveau.
 • In de handleiding: werkbladen om vaardigheden eerst te kunnen oefenen.
Verschillen mogen er zijn – ook bij Op Expeditie. Daarom biedt de methode verschillende mogelijkheden om binnen de groep te differentiëren:
 • Meer, minder of zelfs helemaal geen instructie.
 • Onderwerpkeuze: sturen naar een makkelijker of moeilijker onderwerp.
 • Hogere of lagere eisen stellen aan het werkstuk of de spreekbeurt.
 • Werkstuk of spreekbeurt sneller of minder snel laten afronden.
 • Sommige kinderen eerder met Op Expeditie laten beginnen en/of sneller door de niveaus laten gaan.

Ook digitaal kun je Op Expeditie
De leerwerkboeken van Op Expeditie zijn volledig terug te vinden op Dr. Digi. Heel praktisch voor de start van elke stap, voor een gezamenlijke instructie en om samen met de groep het materiaal door te nemen. Met de digibordsoftware kunt u Op Expeditie nóg boeiender maken:

 • Extra materiaal.
 • Interactieve opdrachten.
 • Kopieerbladen.
 • Mogelijkheid om zelf bronnen toe te voegen.

Op Expeditie heeft een eigen website, waar u en uw leerlingen veel profijt van kunnen hebben:

 • Handige minicursussen, onder andere Word, PowerPoint en internet.
 • Lijst met mogelijke onderwerpen.
 • Overzicht van betrouwbare websites.